۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۶
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در موافقت با شفافیت آرای نمایندگان

نمایندگان باید در معرض ارزیابی مردم قرار گیرند

حسن‌پور بیگلری درباره موضوع شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس گفت: «با موضوع شفافیت موافق هستیم و به هر حال این خیلی مهم است که نمایندگانی که از مردم رای گرفته‌اند، عملکردشان هم در معرض ارزیابی مردم قرار بگیرد».

شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت کنونی شفافیت آرای نمایندگان مجلس به عیارآنلاین گفت: «رأی نمایندگان اکنون هم شفاف است و تنها در مورد رأی اعتماد به وزرا در واقع روی برگه و غیرعلنی است».

وی در پاسخ به این که چگونه ممکن است آرای نمایندگان در دسترس عموم قرار گیرد؟ گفت: «منعی وجود ندارد، فقط مصوبه هیأت رئیسه را می­خواهد وگرنه منع قانونی ندارد».

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در بیان سرانجام احتمالی طرح شفاف شدن آرای نمایندگان در این کمیسیون گفت: «باید به لحاظ کارشناسی روی آن بحث شود».

وی در مورد نظر شخصی خود نسبت به شفاف شدن آرای نمایندگان گفت: «با موضوع شفافیت موافق هستیم. به هر حال این خیلی مهم است که نمایندگانی که از مردم رای گرفته‌اند، عملکردشان هم در معرض ارزیابی مردم قرار بگیرد».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: