۳۰ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی:

مقدور نبودن اشتغال پایدار از شرایط بیمه زنان سرپرست خانوار است

مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی شرایط حمایت این سازمان از زنان نیازمند و بی‌سرپرست را تشریح کرد.

به  گزارش عیارآنلاین، فریبا درخشان‌نیا به فارس گفت: زنان نیازمند برای اینکه بتوانند تحت عنوان زنان سرپرست خانوار در حمایت سازمان بهزیستی درآیند باید شرایطی را داشته باشند.درخشان‌نیا ادامه داد: یکی از این شرایط میزان درآمد ماهیانه این خانواده‌ها است که باید از ۴۰ درصد حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر باشد. این افراد همچنین باید ایرانی باشند یا تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند و اتباع خارجی دارای مجوز رسمی اقامت یا گواهینامه معتبر از مراجع ذی‌صلاح می‌توانند از مزایای مندرج در آن برخوردار شوند.وی با تاکید بر اینکه این خانواده‌ها نباید از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان سایر موسسات یا قوانین حمایتی برخوردار باشند، افزود: اشتغال پایدار آنان در زمان مراجعه و بررسی هم مقدور نباشد.
این مسئول سازمان بهزیستی با بیان اینکه همچنین فرزندان پسر این خانواده‌ها تا رسیدن به ۱۸ سال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج تحت پوشش قرار می‌گیرند، گفت: این افراد باید ۶ سال سابقه سکونت متوالی در همان شهر داشته باشند و نظر مددکار اجتماعی مبنی بر احراز شرایط عمومی نیز از دیگر پیش‌شرط‌های شمول این افراد برای دریافت خدمات سازمان بهزیستی است.به گفته درخشان‌نیا، تایید از کارافتادگی سرپرست خانوار از طریق پزشک معتمد سازمان و ارائه گواهی فوت، طلاق‌نامه یا مدارک معتبر از مراجع قضایی دال بر متواری بودن همسر از دیگر شروط تایید این افراد برای تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفتن است.

منبع: کیهان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: