۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۲
دستیار ویژه رئیس‌جمهور:

حمایت دولت از بخش کشاورزی نیازمند یک بازنگری اساسی است

نیلی: باید به دنبال آن باشیم که چگونه بخش کشاورزی از ساختار غیرشرکتی به شرکتی تغییر کند که اگر حل نشود سیاست‌ها مخاطب خاص ندارد و ابزار سیاست‌گذاری لازم نیز وجود ندارد.عاقلانه این است که به این سمت حرکت کنیم و اگر به شیوه مدیریت آب در این شرایط بحرانی ادامه دهیم در این شرایط اقتصادی راه‌حل خوبی نیست.غیرشرکتی بودن بخش کشاورزی که از موضوع آب اهمیت کمتری ندارد، به حمایت دولت به بخش کشاورزی برمی‌گردد و حمایت دولت نیازمند یک بازنگری اساسی است. دولت‌ها همیشه کشاورزی را به عنوان تامین‌کننده غذای شهری نگاه کرده‌اند، به همین دلیل روی قیمت محصولات سیاست‌های خاص داشته‌اند،چون حمایت از مصرف‌کننده شهری منجر به وارد کردن فشار به کشاورز و استفاده از نهاده‌ها بیش از حد می‌شده است.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود نیلی روز سه شنبه در آغاز برگزاری نخستین نشست علمی یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج، برگزار شد، افزود: از سال گذشته کشور به صورت جدی وارد بخش آشکار مشکل کم آب شده و باید بخش کشاورزی رسالت خود را در این عرصه برای تامین غذای کشور با شرایط موجود ایفا کند.
وی ادامه داد: ادامه روند گذشته به جز با سیاستگذاری متناسب با جبر طبیعت امکان پذیر نیست، زیرا اگر سیاستگذاری مناسب در این زمینه نداشته باشیم، ممکن است مردم خود با نزاع های منطقه ای این موضوع را حل کنند که نباید اجازه این اتفاق را بدهیم.
نیلی یکی دیگر از راه حل ها در مشکل کم آبی را انتقال آب از دریاها دانست و افزود: این راه حل مقدور و عاقلانه نیست زیرا هزینه ی زیادی در بردارد و راه حل عاقلانه آن است که اقتصاد و بازار آب را شکل دهیم و دولت از کشاورز آب را خریداری کند تا بتوانیم مسیری را طی کنیم که راه حل اقتصادی برای حل مساله آب پیدا کنیم .
وی همچنین با اشاره به اینکه نمی توانیم برای بخش کشاورزی در اشتغال و اقتصاد کشور در آینده نقشی متصور باشیم، گفت: کاهش شاغلین در بخش کشاورزی کشور در دهه های گذشته این موضوع را آشکار می سازد.
دستیار اقتصادی رییس جمهوری تاکید کرد: برغم اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده از سال ۹۳ تا کنون هر ساله یک میلیون نفر وارد بازار کار شده اند، ولی بخش کشاورزی نقش زیادی در اشتغالزایی اقتصادی نداشته است.
وی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۳۸ که ۲۸ درصد بوده تا کنون روند نزولی داشته است.
وی گفت: رشد بخش کشاورزی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است به طوریکه متوسط رشد اقتصادی از سال ۳۸ تا سال ۹۵ حدودا ۴.۶ درصد و متوسط رشد کشاورزی ۴ درصد بوده است.
نیلی با بیان اینکه نمی توانیم از بخش کشاورزی انتظار اینکه معدل رشد اقتصادی را در سال های آینده بالا ببرد، داشته باشیم، افزود: محرک رشد در سال های آینده بخش کشاورزی نخواهد بود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه سهم کشاورزی در اشتغال در زمانیکه کل شاغلین حدود ۹ میلیون نفر بودند سهم کشاورزی حدود ۵۰ درصد بوده و اکنون به حدود ۱۷ درصد رسیده است که کاهش زیادی داشته است.
وی با اشاره به اینکه از اولین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۳۵تعداد شاغلین کشاورزی تقریبا در یک دوره طولانی تا سال ۱۳۸۴ تقریبا ثابت بوده و فقط کمی کاهش داشته، بیان داشت: ولی از آن زمان به بعد شاهد رشد زیادی در کاهش شاغلین بخش کشاورزی بوده ایم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: قبل از این محور بزرگ تغییر در موضوع اشتغال، بخش کشاورزی بوده است به طوریکه بر اساس آمارگیری انجام شده تعداد کل شاغلین بخش کشاورزی در سال ۸۴ حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بوده که در سال ۹۰ به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید.
وی افزود: در مجموع در این سال ها از بخش صنعت و کشاورزی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش اشتغال شده است و به جای آن به بخش ساختمان افزوده شده است که بخش کشاورزی ضرر بزرگی دیده به طوریکه بخش کشاورزی قربانی دیواری بلندی شده است.
نیلی ادامه داد: تا ده ها سال آینده خسارت بزرگ اشتغال در بخش کشاورزی قابل جبران نیست و
اگر راجع به آینده بخش کشاورزی در اقتصاد ایران صحبت می شود در مورد نقشش در رشد اقتصادی و نقشش در اشتغال نمی توانیم رسالتی برای بخش کشاورزی در نظر بگیریم و محور اصلی آینده بخش کشاورزی فقط تامین غذای مورد نیاز کشور است.
وی اضافه کرد: نباید به این بخش به دلیل بعضی از سیاست ها ضربه بزنیم وفقط نگاه نقش تامین غذا را به آن داشته باشیم.
نیلی یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی در کشور را غیرشرکتی بودن دانست و افزود: باید به دنبال آن باشیم که چگونه بخش کشاورزی از ساختار غیرشرکتی به شرکتی تغییر کند که اگر حل نشود سیاست ها مخاطب خاص ندارد و ابزار سیاست گذاری لازم نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه عاقلانه این است که به این سمت حرکت کنیم و اگر به شیوه مدیریت آب در این شرایط بحرانی ادامه دهیم در این شرایط اقتصادی راه حل خوبی نیست، اظهار داشت: غیرشرکتی بودن بخش کشاورزی که از موضوع آب اهمیت کمتری ندارد، به حمایت دولت به بخش کشاورزی برمی گردد و حمایت دولت نیازمند یک بازنگری اساسی است.
وی گفت: دولت ها همیشه کشاورزی را به عنوان تامین کننده غذای شهری نگاه کرده اند، به همین دلیل روی قیمت محصولات سیاست های خاص داشته اند، چون حمایت از مصرف کننده شهری منجر به وارد کردن فشار به کشاورز و استفاده از نهاده ها بیش از حد می شده است.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: