مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

خرید خارج از لیست اداره کل تجهیزات پزشکی imed تخلف است

مسائلی: مطابق بخشنامه‌های وزارت بهداشت، مراکز درمانی دولتی و خصوصی باید در سقف قیمت‌های اعلامی، نسبت به خرید اقدام کنند و خرید خارج از لیست اداره کل تجهیزات پزشکی imed مجاز نبوده و تخلف محسوب می‌شود. مراکز درمانی دولتی و خصوصی در خرید سایر اقلامی که در اداره کل تجهیزات پزشکی imed برای آن‌ها تعیین قیمت صورت نگرفته، باید مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود و بر مبنای اصل رقابت اقدام به خرید کنند.

به گزارش عیارآنلاین، رضا مسائلی افزود: وزارت بهداشت به منظور معرفی اقلام با اصالت و با کیفیت تجهیزات پزشکی، با توجه به اهمیت مدیریت منابع مالی خود در اجرای سیاست های طرح تحول سلامت مبنی بر در دسترس بودن تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی و عدم ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان، سقف قیمت این ملزومات پزشکی مصرفی را با توجه به مصوبه هیات دولت از طریق کمیسیون قیمت گذاری تجهیزات پزشکی تعیین کرد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت سقف قیمت این تجهیزات را در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی
(imed) در بخش استعلام، بارگذاری کرده است.
مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اظهار داشت: مطابق بخشنامه های وزارت بهداشت، مراکز درمانی دولتی و خصوصی باید در سقف قیمت های اعلامی، نسبت به خرید اقدام کنند و خرید خارج از لیست اداره کل تجهیزات پزشکی imed مجاز نبوده و تخلف محسوب می شود.
مسائلی اضافه کرد: مراکز درمانی دولتی و خصوصی در خرید سایر اقلامی که در اداره کل تجهیزات پزشکی imed برای آنها تعیین قیمت صورت نگرفته، باید مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی خود و بر مبنای اصل رقابت اقدام به خرید کنند.
بنا به این گزارش ، لینک استعلام سقف قیمت ملزومات پزشکی مصرفی در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به نشانی www.imed.ir در دسترس عموم است.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: