۲۰ ارد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۷

پرمصرف‌ها رانت پنهان دارند

تعرفه گذاری دولت در برق خانگی به نحوی است که پرمصرف‌ها از رانت‌های پنهان اقتصادی بهره‌مند شده‌اند. برای اصلاح وضع موجود ضروری است دولت تعرفه برق پرمصرف‌ها را برای کسانی که در ماه بیش از ۳۰۰ کیلووات برق در تهران مصرف می‌کنند به‌صورت معناداری افزایش دهد تا این رانت پنهان حذف شود.

به گزارش عیارآنلاین، تعرفه برق خانگی در کشور به‌گونه‌ای است که خانواده‌های پرمصرف برق، از یارانه بیشتری برخوردارند؛ برای مثال در شهر تهران با فرض قیمت صادراتی برق برای هر کیلووات ساعت برق ۴۸۰ تومان:

خانواده‌ای که ۱۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند ماهانه ۴۳۵۰۰ تومان یارانه می‌گیرد؛

خانواده‌ای که ۲۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند ماهانه ۸۶۲۵۰ تومان یارانه می‌گیرد؛

خانواده‌ای که ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند ماهانه ۱۲۳۰۰۰ تومان یارانه می‌گیرد؛

خانواده‌ای که ۴۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند ماهانه ۱۵۰۷۵۰ تومان یارانه می‌گیرد؛

خانواده‌ای که ۵۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند ماهانه ۱۷۵۵۰۰ تومان یارانه می‌گیرد؛

خانواده‌ای که ۶۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند ماهانه ۱۹۴۲۴۰ تومان یارانه می‌گیرد؛

خانواده‌ای که ۷۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند ماهانه ۲۰۹۹۸۰ تومان یارانه می‌گیرد؛

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تعرفه گذاری دولت در برق خانگی به نحوی است که پرمصرف‌ها از رانت‌های پنهان اقتصادی بهره‌مند شده‌اند. برای اصلاح وضع موجود ضروری است دولت تعرفه برق پرمصرف‌ها را برای کسانی که در ماه بیش از ۳۰۰ کیلووات برق در تهران مصرف می‌کنند به‌صورت معناداری افزایش دهد تا این رانت پنهان حذف شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: