رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

کالا ثبت سفارش شده اما وارد کشور نشده است

پورابراهیمی: دلیل اصلی خروج سرمایه از کشوراتفاقات رخ داده در حوزه ارز است. بانک مرکزی باید در سال های اخیر نظارت بیشتری بر بازار ارز می کرد، چراکه نتیجه عدم نظارت جدی بانک مرکزی و عدم برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، منفی شدن حساب سرمایه ای کشوررا به دنبال داشته و به معنای خروج ارز از کشور است. به چند روش ارز از کشور خارج شده است نخست اینکه صادراتی صورت گرفته که ارز آن به کشور بازنگشته و روش دوم اینکه کالایی ثبت سفارش شده اما وارد کشور نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به آمار صندوق بین المللی پول مبنی بر خروج ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور، گفت: خروج این میزان سرمایه از کشور در عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی بر بازار ارز و عدم اجرای پورتال ارزی که در دولت دهم کلید خورده بود، ریشه دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر به فکر افتاده که فعالیت پورتال ارزی را آغاز کند، افزود: بانک مرکزی در این راستا سامانه نیما را راه اندازی کرده است و در واقع سامانه نیما همان پورتال ارزی دولت دهم است، که راه اندازی این سامانه  یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور است که باید روی آن کارشود.

کالا  ثبت سفارش شده اما وارد کشور نشده است

نتیجه عدم نظارت جدی بانک مرکزی و عدم برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، منفی شدن حساب سرمایه ای کشور شده است.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی خروج سرمایه از کشوراتفاقات رخ داده در حوزه  ارز است،ادامه داد: بانک مرکزی باید در سال های اخیر نظارت بیشتری بر بازار ارز می کرد، چراکه نتیجه عدم نظارت جدی بانک مرکزی و عدم برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، منفی شدن حساب سرمایه ای کشوررا به دنبال داشته  و به معنای خروج ارز از کشور است.

پورابراهیمی یادآور شد: به چند روش ارز از کشور خارج شده است نخست اینکه صادراتی صورت گرفته که ارز آن به کشور بازنگشته و روش دوم اینکه کالایی ثبت سفارش شده اما  وارد کشور نشده است.

بیش اظهاری و کم اظهاری سبب خروج ارز از کشور شده است

وی با بیان اینکه بیش اظهاری و کم اظهاری سبب خروج ارز از کشور شده است، افزود: خروج سرمایه از کشور در نهایت منجر به این می شود که خالص حساب سرمایه ای کشور در حوزه مسائل ارزی تحت تاثیر قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا یکی از مشاوران اقتصادی دولت اعلام کرده که بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور در سال ۹۶ خارج شده است، ادامه داد: عددی که برای خروج ارز از کشور اعلام شده با توجه به منفی شدن خالص حساب سرمایه بیش از رقمی بوده که از سوی ما اعلام شده است.

عامل اصلی در ایجاد بازار سیاه و گرانی ارز سیاست های غلط و اشتباه بانک مرکزی است​

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خروج ارز در تعادل بخشی و منابع و مصارف ارزی در کشور موثر است، اما عامل اصلی در ایجاد بازار سیاه و گرانی ارز سیاست های غلط و اشتباه بانک مرکزی است که در بازار ارز اثر منفی گذاشته است.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: