نرخ تورم تولیدات صنعتی به ۲۱/۳ درصد افزایش یافت

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید‌کننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٦ را بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدات صنعتی به ۳/۲۱ درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٦ به عدد ۶/۲۵۳ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۷/۲۴۲) به میزان ۵/۴ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱/۲۰۹) به میزان ۳/۲۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید‌کننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٦ را بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدات صنعتی به ۳/۲۱ درصد افزایش یافته است. به گزارش مهر، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٦ به عدد ۶/۲۵۳ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۷/۲۴۲) به میزان ۵/۴ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱/۲۰۹) به میزان ۳/۲۱ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در ۴ فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در ۴ فصل منتهی به فصل زمستان سال قبل «نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت» معادل ۵/۱۵ درصد بوده که نسبت به تورم ۴ فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٦ «۷/۱۲ درصد»، افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش «صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت» با ۵/۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ۹/۲۳۸ به ۱/۲۵۲ رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل زمستان داشته است. گفتنی است افزایش نرخ تورم، تولیدات صنعتی در حالی است که آمارهای دولتی همواره به سمت اعداد پایین‌تر میل دارند.

منبع: وطن امروز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: