قائم مقام ستاد تحول در آموزش عالی سلامت:

بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی عملیاتی می‌شوند

امامی رضوی: با اجرای برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی هدفمند می‌شود. با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیاد دانشگاه‌های علوم پزشکی برای گسترش همه جانبه در بخش آموزش بحث کیفی‌سازی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت که سعی شد در طراحی بسته‌های تحول و نوآوری آموزش پزشکی به این موضوع توجه ویژه شود.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر سید حسن امامی رضوی قائم مقام رئیس ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت و دبیر شورای عالی برنامه ریزی با اشاره به الگوی سطح بندی اجرای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، از هدفمند شدن آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی به سبب اجرای برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیاد دانشگاه‌های علوم پزشکی برای گسترش همه جانبه در بخش آموزش بحث کیفی‌سازی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت که سعی شد در طراحی بسته‌های تحول و نوآوری آموزش پزشکی به این موضوع توجه ویژه شود.

دکتر امامی رضوی تنوع هدفمندی در بسته‌های طرح تحول را یکی از قابلیت‌های مهم این بسته‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: برخی بسته‌ها به توسعه کیفی برای دانشگاههای بزرگ علوم پزشکی در سطح بین‌المللی توجه دارند که از آن جمله می‌توان به بسته مرجعیت علمی و بسته دانشگاه‌های نسل سوم اشاره کرد.

قائم مقام رئیس ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت بیان کرد: برخی بسته‌ها مانند بسته مجازی سازی یا بسته بین‌المللی سازی رویکرد جدیدی به دانشگاهها ارائه می‌دهد و برخی دیگر مانند بسته آموزش پاسخگو و ماموریت گرایی به توسعه زیر ساخت‌های آموزش عالی سلامت کشور می‌پردازند.

وی ادامه داد: بسته‌هایی هم از جنس پایش و ارزیابی هستند مانند بسته اعتباربخشی و تقریباً تمامی بسته‌های تحول به صورت همه‌جانبه دیده شده‌اند که دانشگاه‌های علوم پزشکی براساس ظرفیت‌هایی که دارند در قالب کلان مناطق آمایشی می‌توانند ماموریت‌های قبلی و جدید خود را در قالب آن انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، وی ابراز امیدواری کرد: که با همکاری بیشتر بدنه اعضای هیات علمی دانشگاهها و نگاه همه‌جانبه و مشارکت بیشتر بدنه وزارت بهداشت شاهد توسعه هرچه بیشتر بسته‌های طرح تحول و ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی کشور باشیم.

منبع: نسیم آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: