سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران:

توانمندسازی بیمه‌شدگان در کاهش هزینه‌های سلامت مؤثر است

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران بر تاثیر توانمندسازی بیمه شدگان بر کاهش هزینه‌های سلامت تاکید کرد.

به گزارش عیارآنلاین، مهندس محمد هاشمی، سرپرست اداره کل این سازمان، با اشاره به اینکه تامین سلامت جامعه یک مقوله چند وجهی است و به کارکردهای مختلف یک سیستم سلامت محور از جمله تولیت و سیاستگذاری، تولید منابع ،تامین مالی و ارائه خدمات وابسته است، بیان کرد: تمامی این فعالیت‌ها بر مبنای تئوری سیستم‌ها از ارزش یکسان برخوردار است و نمی‌توان به بهانه یکی، دیگری را در حاشیه قرار داد.

وی ادامه داد: سلامت یک پدیده فرابخشی است و متغیرهای بسیاری از جمله مسائل زمینه‌ای و اجتماعی نظیر سبک زندگی، تحصیلات، شغل و درآمد و غیرها درکنار دسترسی به مراقبت‌های سلامت، بر حفظ و توسعه آن تاثیر می‌گذارند.

هاشمی افزود: سیستم‌های بهداشتی،موظف به تامین مراقبت‌های سلامت با ارائه خدمات مطلوب و استاندارد، برای جامعه تحت پوشش خود هستند. درک این موضوع درنحوه ارزیابی‌ها از عملکرد این سیستم اهمیت می‌یابد.اما آنچه به عنوان معیار کلی عملکرد یک نظام سلامت مطرح است سطح سلامت جامعه است که با مجموعه‌ای از کارکردهای مختلف در حوزه‌های پیشگیری، درمان و بازتوانی تحقق می‌یابد.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران یادآور شد: سازمان جهانی بهداشت سال‌هاست که راهبرد”پیشگیری بهتر از درمان است” را به عنوان راهکار مقابله با گسترش روزافزون هزینه‌های سلامت مطرح و دنبال کرده است. دستیابی به سلامت بیشتر با هزینه کمتر و افزایش مسئولیت افراد در قبال حفظ و ارتقاء سلامت جامعه، از نکات مستتر در این راهبرد است. این افزایش نقش وابسته به افزایش آگاهی‌های عمومی در حوزه سلامت است که اصطلاحاً” به آن سواد سلامت می گویند.

وی تاکید کرد: سازمان‌های بیمه‌ای هم می‌توانند با افزایش نقش خود در جهت ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه سلامت از جمله آشنایی جامعه با حقوق سلامت خود و غیره گام‌های موثرتری در این زمینه بردارند.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت ایران راهبرد توانمندسازی بیمه‌شدگان را به عنوان یکی از رویکردهای اساسی خود در راستای مدیریت بهینه منابع نظام سلامت برگزیده است، گفت:گفتمان توانمندسازی بیمه شدگان بر سه مبنای آگاهی،مسئولیت پذیری و مطالبه گری شکل گرفته و تحقق این گفتمان بیش از هر چیز به مشارکت آگاهانه مردم و به خصوص بیمه شدگان بستگی دارد. درکنار این موضوع همراهی و همکاری سایر بازیگران نظام سلامت از جمله ارائه دهندگان خدمات در بخش‌های مختلف و سیاست گذاران نظام سلامت نقشی تعیین کننده در این زمینه خواهد داشت.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران معتقد به ارتقاء سطح دانش، آگاهی و رفتار بیمه شدگان خود از مقررات،نظام ارائه خدمات، موسسات طرف قراداد، روابط گیرنده و ارائه دهنده خدمت و حقوق سلامت با تاکید بر پیشگیری، مراقبت، تشخیص زود هنگام، درمان به موقع و قرار گرفتن در مسیر ختم مشکلات سلامتی فرد است. از منظر این سازمان، در صورت اجرای فرایند توانمندسازی بیمه شدگان افراد از نقش بیماران منفعل، غیر مطلع و بدون دخالت در فرآیند درمان به افرادی توانمند تبدیل می‌شوند که از اطلاعات موجود برای کنترل دقیق و آگاهانه تشخیص‌های پزشکی، بررسی و مقایسه‌ی روش‌های درمانی پیشنهاد شده بهره می‌برند.

منبع: مهر

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: