بخشنامه «توسعه کمی و کیفی حضور بانوان در پست‌های مدیریتی مصوب شهرداری تهران» ابلاغ شد

سمیع الله حسینی مکارم بخشنامه «توسعه کمی و کیفی حضور بانوان در پست‌های مدیریتی مصوب شهرداری تهران» را به روسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه تمامی معاونان شهردار تهران باید حداقل یک مدیرکل خود را از میان بانوان متخصص در حوزه مربوطه انتخاب کنند و تمامی مدیران کل ستادی نیز باید حداقل یکی از معاونان خود را از میان بانوان متخصص در آن حوزه منصوب کنند.

به گزارش عیارآنلاین، سمیع الله حسینی مکارمبخشنامه «توسعه کمی و کیفی حضور بانوان در پست های مدیریتی مصوب شهرداری تهران» را به روسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه تمامی معاونان شهردار تهران باید حداقل یک مدیر کل خود را از میان بانوان متخصص در حوزه مربوطه انتخاب کنند و تمامی مدیران کل ستادی نیز باید حداقل یکی از معاونان خود را از میان بانوان متخصص در آن حوزه منصوب کنند.

در ادامه تمامی شهرداران مناطق نیز باید حداقل یک معاون خود را از میان بانوان متخصص در حوزه های تحت امر انتخاب کنند.

سرپرست شهرداری تهران در این بخشنامه حضور حداقل یک بانوی متخصص مدیر در ترکیب هیأت مدیره تمامی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری را لازم دانست.

حسینی مکارم در پایان این بخشنامه اظهار امیدواری کرده است که با این روند تا انتهای سال ۹۷ مدیران زن، رده های ۵ و ۶ از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابند.

منبع: شهرنوشت

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: