معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:

بخشی از مطالبات داروخانه‌های خصوصی ظرف هفته آینده پرداخت می‌شود

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: با تامین منابع مالی مورد نیاز، یکشنبه هفته آینده بخشی از مطالبات داروخانه‌های خصوصی از این سازمان در کشور پرداخت می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر مهدی درخشان با بیان اینکه در تمامی استانها ۳۲ دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی مدارک و اسناد مطالباتی داروخانه ها را بررسی می‌کنند، اظهار کرد: از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای تأمین اعتبار و کاهش فاصله زمانی تسویه این مطالبات استفاده می شود.

درخشان همچنین از پرداخت ۶۲۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی طی سال ۹۶ خبر داد و گفت: این مبلغ نشان دهنده پرداخت متوسط ماهیانه بیش از ۵۰۰میلیارد تومان است و اسناد ارائه شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز معادل همین مبلغ است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت یکی از راهکارهای موثر در بهبود روند پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد است و با توجه به تصویب پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری، امیدواریم شرایط پرداخت مناسب تری نسبت به سال قبل داشته باشیم.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: