مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران:

دفترچه بیمه در بخش‌های بستری بیمارستان‌های دولتی حذف می‌شود

موهبتی: حذف دفترچه در اواخر سال ۹۶ در ۴ استان در بخش بستری ۱۲۰ بیمارستان در کشور آغاز شد. امیدواریم تا پایان ۶ ماهه اول سال ۹۷ این موضوع در سراسر بیمارستان‌های دولتی با همت وزارت بهداشت، معاونت درمان و آی تی وزارت بهداشت شکل گیرد. البته ما در ابتدای راه هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که الکترونیکی شدن خدمات را در بخش سرپایی نیز محقق کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، طاهر موهبتی، افزود: تا پایان ۶ ماهه اول سال ۹۷ دفترچه‌های بیمه این سازمان در بخش‌های بستری همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت حذف می‌شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران استقرار سازمان الکترونیک را مهمترین برنامه این سازمان در سال جاری عنوان کرد و گفت: حذف بروکراسی، تسهیل در ارائه خدمات، مدیریت هزینه و اجرای گایدلاین‌ها در گرو تحقق سازمان الکترونیک است.

وی گفت: برنامه‌های سازمان بیمه سلامت ایران برگرفته از اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، احکام برنامه ششم و سیاست‌های کلی سلامت است که مهمترین آن استقرار سازمان الکترونیک است و امیدواریم در سال جاری گام‌های موثری برداریم.

وی ادامه داد: برابر قانون تمام بخش‌های ارائه دهنده خدمت در حوزه سلامت اعم از دولتی، خصوصی و غیر دولتی مکلف شدند که در زمان ارائه خدمت از پایگاه بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران استحقاق سنجی کنند. این موضوع به مدیریت هزینه و حذف دفترچه در بیمارستان‌های دولتی کمک قابل توجهی خواهد کرد.

وی گفت: حذف دفترچه در اواخر سال ۹۶ در ۴ استان در بخش بستری ۱۲۰ بیمارستان در کشور آغاز شد. امیدواریم تا پایان ۶ ماهه اول سال ۹۷ این موضوع در سراسر بیمارستان‌های دولتی با همت وزارت بهداشت، معاونت درمان و آی تی وزارت بهداشت شکل گیرد. البته ما در ابتدای راه هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که الکترونیکی شدن خدمات را در بخش سرپایی نیز محقق کنیم.
موهبتی اجرای گایدلاین‌ها، راهنماهای بالینی و پروتکل‌های درمان به منظور خرید راهبردی را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: تلاش می‌کنیم در سال جاری بتوانیم همپوشانی بیمه‌ها را نیز برطرف کنیم.

وی گفت: در حال حاضر بین سازمان بیمه سلامت و صندوق تامین اجتماعی حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر همپوشانی وجود دارد. البته در اواخر سال ۹۶ با اقداماتی از همپوشانی جدید جلوگیری شد و با الکترونیکی شدن و اتصالی که در پایگاه جمعیتی صورت گرفته، در هنگام صدور و تمدید دفترچه امکان همپوشانی به حداقل می‌رسد.
سلامت نیوز: دفترچه بیمه در بخش‌های بستری بیمارستان‌های دولتی حذف می‌شود

منبع: سلامت نیوز

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: