میزان بارندگی سال آبی جاری نسبت به میانگین درازمدت، ۴۶درصد و نسبت به سال گذشته، ۵۰درصد کاهش داشته است

براساس داده‌های دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارندگی در سال زراعی و آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌ مشابه در درازمدت با ۴۶ درصد کاهش همراه است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس اطلاعات مندرج در سامانه دفتر مطالعات پایه منابع آب مربوط به شرکت مدیریت منابع آب ایران، گزارش بارندگی روزانه در کشور نشان می‌دهد، از ابتدای مهرماه ۹۶ تا ۱۲ فروردین ۹۷ یعنی سال آبی و یا سال زراعی جاری، میزان کل ارتفاع ریزش‌های جوی بالغ بر ۹۷ میلی متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه در درازمدت ۴۹ ساله که ۱۸۱ میلی متر ثبت شده، از ۴۶ درصد کاهش حکایت دارد.

همچنین میزان بارندگی در سال آبی و زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که ۱۹۵ میلی متر بود، حدود ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس یافته‌های این دفتر، حجم کل بارش از اول مهر ۹۶ تا پایان ۱۲ فروردین ۹۷ معادل ۱۵۹٫۸۵۹ میلیارد مترمکعب بوده است.

همچنین بررسی میزان بارش در حوضه‌های آبریز نشان می‌دهد، در دریای خزر نسبت به متوسط ۴۹ ساله ۶ درصد، در دریای خلیج فارس و دریای عمان ۵۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان بارندگی‌ها در فلات مرکزی ایران نسبت به مشابه درازمدت ۵۸ درصد، در حوضه مرزی شرق ۷۷ درصد و در حوضه قره‌قوم ۴۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین درازمدت ۴۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تنها حوضه‌ای که میزان بارندگی در سال زراعی و آبی جاری ۱۶ درصد رشد دارد، در حوضه دریاچه ارومیه ثبت شده که توسط اداره هواشناسی سقز و در کردستان و نقده ۱۵۶٫۵ میلیمتر بارندگی گزارش شده است.

بیشترین کاهش بارندگی در حوضه مرزی شرق کشور در سایت هوشک و سراوان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان گزارش شده است که کل بارندگی آن از مهر تا اکنون ۳٫۳ میلی متر بوده که نسبت به رقم مشابه خود در دراز مدت ۷۷ درصد افت بارندگی نشان می‌دهد.

بیشترین بارندگی به میزان ۸۸۹٫۵ میلی ‌متردر ایستگاه دینارسرا- آزاد روز در حوزه خزر بوده که این رقم نسبت به مشابه سال قبل یک درصد و نسبت به رقم دراز مدت ۴۹ ساله ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش بارندگی با ادامه خشکسالی ایجاب می‌کند مدیران دولتی و غیر دولتی نسبت به تدوین برنامه مصرف بهینه آب در کشاورزی، صنعت و شرب و نیز جلوگیری از اسراف آب ، کشت محصولات کم مصرف آبی، اتخاذ روشهای کم مصرف آب و انجام اقدامات تولید آب مثل آبخیزداری و آبخوان داری و ایجاد پوشش گیاهی و درخت کاری در اراضی شیبدار به جای زراعت اقدام کنند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: