عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

شرایط اجتماعی و اقتصادی برای افزایش فرزندآوری فراهم نیست

امینی‌فرد: شرایط اجتماعی و اقتصادی برای افزایش فرزندآوری فراهم نیست، تا زمانی که نتوان برای جمعیت فعلی شغل ایجاد و سیاست‌های گذاری مناسبی برای افزایش رفاه اجتماعی نداشته باشیم اقدامات شعارگونه به جایی نخواهد رسید و سیر تاریخی جامعه حتماً حاکمیت خود را به ما تحمیل خواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، محمدنعیم امینی فرد ­، با انتقاد از اینکه جمعیت کشور به سرعت به سمت پیری در حرکت است، گفت: کاهش میزان باروری، مرگ و میر و افزایش امید به زندگی ساختار جمعیت را به سمت پیری سوق می دهد و اگر تعادل لازم به وجود آید بهره وری بیشتر از منابع انسانی افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند شعار می دهیم جامعه به سرعت به سمت پیری پیش می رود اما متاسفانه هنوز فرصت های شغلی مناسب و رفاه اجتماعی در کشور به حد مطلوب برای جوانان فراهم نشده است.

وی با تاکید بر اینکه با روش های دستوری نمی توان زوجین را به فرزندآوری ترغیب و نرخ موالید را افزایش داد، ادامه داد: در کنار سیاست گذاری های مناسب برای افزایش نرخ موالید باید به رفاه اجتماعی، اشتغال و ایجاد بالندگی لازم برای نسل جوان نیز توجه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ناباروری را در کاهش نرخ موالید و پیری جمعیت موثر دانست و افزود: در حال حاضر ۳ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که اگر دولت امکاناتی را فراهم کند که هزینه های درمانی این قشر به میزان زیادی کاهش یابد می توان با این سیاست نرخ موالید را افزایش داد.

امینی فرد با بیان اینکه شرایط اجتماعی و اقتصادی برای افزایش فرزندآوری فراهم نیست، تصریح کرد:  تا زمانی که  نتوان برای جمعیت فعلی شغل ایجاد و سیاست های گذاری مناسبی برای افزایش رفاه اجتماعی نداشته باشیم اقدامات شعارگونه به جایی نخواهد رسید و سیر تاریخی جامعه حتما حاکمیت خود را به ما تحمیل خواهد کرد.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، از بی توجهی نسبت به اجرای سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری انتقاد کرد و گفت: اجرای کامل سیاست ها به تنهایی از عهده وزارت بهداشت خارج است و باید تمامی دستگاه ها به صورت هماهنگ و با انجام اقدامات فرهنگی مناسب برای اجرای این سیاست ها گام بردارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برنامه ششم حکم کلی برای فراهم نمودن زمینه افزایش نرخ جمعیت آمده است، ادامه داد: در بودجه ۹۷ احکام مشخصی برای این مهم پیش بینی نشده  البته ردیف هایی برای درمان زوجین نابارور در نظر گرفته شده است که بسیار اندک بوده و امکان پوشش زوج ها نابارور را ندارد./

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: