عضو شورای مرکزی خانه کشاورز:

کشت فراسرزمینی به قیمت نابودی کشاورزان تمام می‌شود

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: کشت فراسرزمینی به قیمت نابودی جامعه کشاورزی تمام می شود.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ، با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی به قیمت نابودی کشاورزان تمام می شود،اظهار کرد: اگرچه کشت فراسرزمینی برای کشورهایی که با محدودیت منابع آبی روبرو هستند، از لحاظ علمی قابل قبول است و به طور مطلق نمی توان آن را رد کرد، اما با از دست دادن کشاورزی و نبود جایگزینی شغل مناسب برای کشاورزان با مشکلات بزرگ تری روبرو می شویم.

وی افزود: با وجود آنکه کشت فراسرزمینی توسط بسیاری از کشورها به سبب بحث تامین غذا مطرح است اما در کشور ما به سبب وابستگی ۹۰ درصدی اقتصاد به بخش کشاورزی ، دامپروری و امنیت غذایی ،مانور دادن بر روی آن بسیار خطرناک است.

اسدی ادامه داد: علی رغم آنکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که ۳۰ درصد جمعیت روستانشین و مابقی شهرنشین هستند،اما بنده معتقدم که ۹۰ درصد اقتصاد با کشاورزی ارتباط دارد و به جز کشاورزی چیزی برای تولید ثروت نداریم ،بنابراین تعطیلی این بخش به قیمت بیکاری هزاران کشاورز تمام می شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه آمریکا و ابرقدرت ها از هر حربه ای برای فشار آوردن به کشور استفاده می کنند،گفت: با این شرایط چه اطمینانی وجود دارد که با توسعه کشت فراسرزمینی،کشورهای بیگانه به ما غذا بدهند.

به گفته وی با توجه به آنکه تعداد محدودی از کشاورزان توان رفتن به خارج از کشور را دارند،به نظر می رسد که با افزایش تکنولوژی و توسعه گلخانه های پیشرفته با حداقل استفاده از منابع آب بتوان حداکثر تولید را داشت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: