۵ فرو ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۷
یک مقام مسئول:

شرکت توانیر سالانه ۲۵ میلیارد تومان برای طرحهای تحقیقاتی شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق سرمایه گذاری می کند

مدیرکل تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر گفت: برای طرحهای تحقیقاتی و حتی طرحهای خارج از اولویت از بابت تخصیص منابع جای نگرانی وجود ندارد و آمادگی لازم برای تخصیص منابع در این زمینه وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، سید مسعود تقوایی مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر در خصوص طرح های تحقیقاتی شرکت توانیر در بخش توزیع و فوق توزیع گفت: دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر از ۵ گروه ارتباط صنعت با دانشگاه و مراکز پژوهشی، گروه کنترل کیفیت تجهیزات برق، گروه طرحهای ملی و توسعه ای، گروه فناوریهای نو و گروه ارتباط با زیر مجموعه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر سالانه ۲۵ میلیارد تومان برای طرحهای تحقیقاتی شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق سرمایه گذاری می کند، افزود: برای طرحهای تحقیقاتی و حتی برای طرحهای خارج از اولویت و طرحهایی که باید بنا به ضرورت در اسرع وقت اجرا شود از بابت تخصیص منابع جای نگرانی وجود ندارد و آمادگی لازم برای تخصیص منابع در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: انتظار می رود برای انجام طرحهای تحقیقاتی فقط از پتانسیل و ظرفیت استانی و منطقه ای استفاده نشود و از ظرفیت کل کشور در این خصوص استفاده لازم شود.

تقوایی تاکید کرد: برای موسسات ودانشگاههایی که بتوانند در قالب طرحهای تحقیقاتی یک مشکل ملی را حل کنند تسهیلات خوبی از سوی شرکت توانیر درنظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ اولویت تحقیقاتی در شرکت توانیر در بخشهای مختلف وجود دارد گفت: دفتر تحقیقات شرکت توانیر حمایت لازم ازتجهیز آزمایشگاه را انجام می دهد به طوری که این حمایت در قالب طرحهای تحقیقاتی است که منجر به تجهیزات آزمایشگاهی بشود.

مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر با بیان اینکه تدابیر لازم برای کاهش فرایند تحقق طرحهای تحقیقاتی انجام و تصمیماتی در خصوص تجاری سازی اتخاذ شده است، افزود: در قراردادهایی که محققان و اساتید دانشگاه با شرکتهای برق منعقد می کنند، مالکیت فکری و معنوی با کارفرما است و بدون اجازه کارفرما محققان حق نشر و استفاده از نتایج تحقیقات را ندارند مگر اینکه اجازه این کار را کارفرما بدهد.

وی تصریح کرد: شرکتهای کارفرمایی اجازه دارند دستگاههای ساخته شده مورد نیاز محقق و دانشگاهها را در اختیار آنها قرار دهند.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: