نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

اعلام دیرهنگام تعرفه‌های پزشکی خطر کاهش ارائه خدمات درمانی را به همراه دارد

قربانی: نمی‌توان در خصوص تعیین تعرفه‌های پزشکی تنها به یک بعد موضوع توجه کرد، ضمن اینکه شورای عالی بیمه باید افزایش تعرفه‌ها را درهمان روزهای ابتدایی سال اعلام کند؛ نه اینکه پس از گذشت نیمی از سال تعرفه‌های پزشکی اعلام شود؛ به طور حتم این بی‌تدبیری‌ها سبب افزایش دریافتی‌های غیرمتعارف و کاهش ارائه خدمات درمانی می‌شود، همچنین ممکن است همچنین در چنین شرایطی میان بخش خصوصی و دولتی تفاوت‌هایی به وجود آید.

به گزارش عیارآنلاین، محمد حسین قربانی، در خصوص توجه به میزان تعرفه های پزشکی درسال گذشته، گفت: قانونگذار وظیفه تعیین میزان تعرفه ها را در اختیار سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه قرار داده است که هر ساله متناسب با نرخ تورم میزان تعرفه های پزشکی را تعیین کند، بنابراین نمی توان تورم را افزایش داد؛ اما تعرفه های پزشکی تغییری نکند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بی توجهی به افزایش میزان تعرفه ها گاهی سبب کاهش ارایه خدمات درمانی می شود، افزود: متناسب با تورم میزان تعرفه ها باید افزایش پیدا کند، نکته مهم آن است که در این حوزه باید بر کیفیت درمان نیز نظارت شود؛ البته حق جامعه پزشکی است که درخصوص عدم میزان مناسب تعرفه ها انتقادهایی داشته باشند؛ زیرا جامعه پزشکی از خواص و نخبگان هستند.

وی تصریح کرد: نمی توان درخصوص تعیین تعرفه های پزشکی تنها به یک بعد موضوع توجه کرد، ضمن اینکه شورای عالی بیمه باید افزایش تعرفه ها را درهمان روزهای ابتدایی سال اعلام کند؛ نه اینکه پس از گذشت نیمی از سال تعرفه های پزشکی اعلام شود؛ به طورحتم این بی تدبیری ها سبب افزایش دریافتی های غیرمتعارف و کاهش ارایه خدمات درمانی می شود، همچنین ممکن است همچنین در چنین شرایطی میان بخش خصوصی و دولتی تفاوت هایی به وجود آید.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه علت عدم تعیین تعرفه ها درابتدای هرسال چانه زنی سازمان های بیمه گر است، گفت: سازمان های بیمه گر درصورت افزایش میزان تعرفه ها باید براساس تعرفه روز  سهم خود دربهداشت و درمان را بپردازنند، بنابراین فشار بیمه ها سبب می شود که میزان تعرفه ها درموعد قانونی اعلام نشود و اعلام حتی یک روز با تاخیر تعرفه ها به نفع بیمه ها می شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: