عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع دو راهکار کاهش هزینه‌ها در حوزه سلامت هستند

حمزه:‌ سال گذشته اقدامات انجام‌شده در جهت تکمیل سیستم با هدف اجرای پرونده الکترونیک سلامت کامل نبود، اگر خواهان نظام ارجاع هستیم؛ باید کلینیک‌های تخصصی را در تمامی شهرها ایجاد کنیم، این در حالی است که چنین شرایطی هم‌اکنون وجود ندارد، ضمن اینکه سیستم مخابرات باید در تمامی کشور در خصوص اینترنت پرسرعت راه‌اندازی شود؛‌ بنابراین امیدواریم این دو نقیصه در سال ۹۷ مرتفع شود.

به گزارش عیارآنلاین، احمد حمزه درخصوص حل مشکل مطالبات داروخانه ها درسال ۹۶، گفت:‌ برای حل مشکل مطالبات داروخانه ها در سال گذشته تلاش های بسیاری صورت گرفت، دارو یکی از مباحث مهم درحوزه سلامت است؛ اما متاسفانه به رغم تلاش های صورت گرفته سازمان های بیمه گر ازجمله بیمه سلامت تنها بخشی از بدهی های خود به حوزه سلامت را پرداخت کردند، بنابراین پرداخت قسمتی از مطالبات به سال ۹۷ موکول شد.

نماینده مردم کهنوج درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بیمه سلامت در سنوات گذشته به ویژه درسال ۹۶ نتوانست به تعهدات خود در پرداخت بدهی ها به داروخانه ها عمل کند، افزود:‌ متاسفانه ها داروخانه ها نیز نتوانستند به شرکت های دارویی ، واردکنندگان و یا کارخانه های سازنده دارو بدهی ها را پرداخت کنند؛ سال گذشته مطالبات شرکت های دارویی از حوزه بیمه سلامت حدود ۳ هزارمیلیارد تومان بود که مقررشد با تصویب بودجه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی درصحن مجلس این معوقات تا پایان سال گذشته پرداخت شود؛ اما متاسفانه این اعتبار دربودجه ۹۷ کاهش پیدا کرد.

حمزه با بیان اینکه مجلس به هر دلیلی با اختصاص این میزان اعتبار به شکل اوراق برای بیمه سلامت موافقت نکرد، تصریح کرد:‌ قطعا بخشی از این مطالبات درسال جاری پرداخت خواهد شد و کاهش اعتبار بیمه سلامت درلایحه بودجه سبب شد این سازمان بخشی از بدهی های خود را پرداخت کند؛ به طورحتم وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر ازجمله بیمه سلامت باید به دنبال راهکارهای کاهش هزینه ها باشند، یعنی هزینه های اجرای طرح تحول را دربخش های غیرضرور کاهش دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع دو راهکار کاهش هزینه ها درحوزه سلامت هستند، گفت:‌ سال گذشته اقدامات انجام شده در جهت تکمیل سیستم با هدف اجرای پرونده الکترونیک سلامت کامل نبود، اگرخواهان نظام ارجاع هستیم؛ باید کلینیک های تخصصی را در تمامی شهرها ایجاد کنیم، این در حالی است که چنین شرایطی هم اکنون وجود ندارد، ضمن اینکه سیستم مخابرات باید درتمامی کشوردرخصوص اینترنت پرسرعت راه اندازی شود؛‌ بنابراین امیدواریم این دو نقیصه درسال ۹۷ مرتفع شود.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: