۱۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۰

تعلل بانک مرکزی در ارائه مجوز برای تأسیس بانک بدون ربا /فیلم

آستان قدس رضوی در تلاش برای تاسیس یک بانک بدون ربا به دنبال اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی است. در این زمینه تاسیس این بانک اکنون تنها منتظر موافقت بانک مرکزی و ارائه مجوزهای قانونی به آن است که تاکنون بانک مرکزی از آن خودداری کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، آستان قدس رضوی در تلاش برای تاسیس یک بانک بدون ربا به دنبال اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی است. در این زمینه تاسیس این بانک اکنون تنها منتظر موافقت بانک مرکزی و ارائه مجوزهای قانونی به آن است که تاکنون بانک مرکزی از آن خودداری کرده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: