۵ فرو ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۱
دكتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران توضیح می‌دهد

چرا اقتصاد همچنان اولویت است؟

دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گویی، به دلایل اولویت ماندن مسئله اقتصاد در کشور پرداخته است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گویی، به دلایل اولویت ماندن مسئله اقتصاد در کشور پرداخته است. گزیده سخنان دکتر خوش‌چهره به شرح زیر است:

چرا اقتصاد همچنان اولویت است؟ به دلیل کسب بیشتر منافع و مصالح ملی. می‌دانید که منافع ملی از سه حوزه‌ی کلی تشکیل می‌شود که البته اولویت این سه حوزه، از کشوری به کشور دیگر یا از مقطعی به مقطع دیگر، تغییر می‌کند:
۱-اول امنیت، که البته این بخش هم زیرمجموعه‌هایی دارد. حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی، حفظ سرحدات و رژیم و حفظ استقلال، همه زیرمجموعه‌ی امنیت محسوب می‌شوند. همچنین از بُعدی دیگر می‌توان گفت یک امنیت عمومی داخلی داریم و یک امنیت بین‌المللی.
۲-دوم اقتصاد و رفاه؛ یعنی بهبود عمومی سطح زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم.
۳-سوم اصول بنیادی مطرح‌شده در قانون اساسی یا آرمان‌هایی که رهبر یا رهبران سیاسی مطرح می‌کنند. مثلاً آمریکا در دوران جنگ سرد، مقابله با کمونیسم را در قالب شعار یا ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر پی گرفت، چون این موضوع به حوزه‌های ارزشی و امنیتی کشورش مربوط می‌شد و به‌ این‌ ترتیب اهداف اقتصادی و سیاسی‌اش تأمین می‌شد. یا در زمان جنگ جهانی اول، اولویت نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه، که درگیر جنگ بودند، امنیت بود. از رفاهشان می‌زدند که امنیت داشته باشند. مثلاً کارخانه‌های خودروسازی به محل تولید تانک و نفربر تبدیل شدند. تأمین امنیت اولویت بود و مردم هم اتفاقا اعتراض نمی‌کردند که چرا مواد غذایی جیره‌بندی می‌شوند. برای اینکه قبول کرده بودند که اولویت منافع ملی با امنیت است. مثل دوران جنگ تحمیلی که در کشورمان ناامنی بود. امام خمینی (ره) فرمودند جنگ در رأس امور و اولویت کشور است. ایشان نه با ادبیات منافع ملی، بلکه با عناوینی مثل مصلحت نظام، این موضوع را مطرح کردند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: