۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۱
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

انحصار در بازار وکالت باید شکسته شود

ابوترابی با بیان اینکه یکی از اهداف طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل است گفت: ازجمله مهم‌ترین راه‌های افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل، شکستن انحصار در وکالت است. به همین دلیل پیشنهاد داده‌ایم تا تعداد وکلا افزایش پیدا کند و طبیعتا وقتی تعداد وکلا افزایش پیدا کند بازار  رقابتی می‌شود و به دنبال آن قیمت وکالت کاهش پیدا می‌کند.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی عیارآنلاین، پیرامون طرح اجباری شدن وکالت در قانون گفت: در حال حاضر سالانه بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضائی در دادسراهای کشور تشکیل می‏‌شود که این امر اتلاف منابع بیت المال و زمان بر شدن دادرسی‌های مردم در دادگاه‏‌ها را به دنبال دارد.

وی ادامه داد:  توجه به کاهش حجم پرونده‏‌های ورودی به دادگاه‏‌ها ضروری است به همین دلیل باید فکری اساسی جهت کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها شود.

نماینده مردم نجف آباد یکی از اهداف طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا را سطح دسترسی مردم به وکیل عنوان کرد و گفت: ازجمله مهم‌ترین راه‌های افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل، شکستن انحصار در وکالت است.

وی در پایان تصریح کرد:  رقابتی شدن بازار وکالت یکی از دستاوردهای شکستن انحصار است به همین دلیل پیشنهاد داده‌ایم تا تعداد وکلا افزایش پیدا کند و طبیعتا وقتی تعداد وکلا افزایش پیدا کند بازار  رقابتی می‌شود و به دنبال آن قیمت داشتن وکیل کاهش پیدا می‌کند.

 

۱ دیدگاه

  1. يك وکیل :

    ﻣﻌﺘﺮﺿﺎنو ﻋﻠﺎﻗﻤﻨﺪان دﻋﻮﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐﺑﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ زده اﯾﻢ در ﺗﻠﮕﺮام ، ﻣﺎ ﮐﻪوﮐﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ در اﻋﺘﺮاضﺑﻪاﺳﺘﻘﻠﺎل ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻠﺎ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎیوﮐﻠﺎ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ ﺳﻠﺎم و درود @nezarat_bar_kanonvokala

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: