معاون علمی رئیس‌جمهوری:

هم سویی مدیران با نوآوری جوانان زمینه‌ساز تحول اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌های بومی می‌شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست اقتصاد مقاومتی استان زنجان گفت: هم سویی مدیران استانی با نوآوری جوانان زمینه ساز تحول اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌های بومی می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بیست و دومین نشست فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان با بیان اینکه جوانان خلاق و نوآور زمینه ساز تحول اقتصادی استان و مبنای شکوفاشدن ظرفیت‌های بومی هستند، افزود: تلفیق توانمندی خلاقانه جوانان با ظرفیت بومی استان‌ها برای شکل گیری استارتاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان می تواند زمینه‌ساز رشد قابل توجه اقتصاد دانش بنیان شود.

ستاری با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان،  مبنای شکل گیری نوع جدیدی از پیوند میان دانشگاه ها و صنعت خواهد بود افزود: در گذشته دانشگاهی داشتیم که بر مبنای بوم و شرایط کشور ما شکل نگرفت و مبتنی بر یک مدل غیربومی و غربی بود.  بر همین اساس دانشگاه صنعت ما که نوآوری دانشگاه در آن رسوخ پیدا نکرده نیز بومی نیست.

وی ادامه داد : روح نوآوری باید در صنایع ما جاری شود و مهم ترین گام برای رسیدن به نوآوری این است که بدانیم نوآوری و فناوری آموختنی است و دانشگاه خلاق می تواند این نوآوری را به صنعت پیوند دهد.

رییس ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، با بیان این که صنایع بومی مانند فرش و صنایع خلاق فرهنگی از مهم ترین سرمایه های استان زنجان برای رشد یک اقتصاد دانش بنیان بر پایه خلاقیت جوانان استان است، اظهار کرد:  اقوام گوناگون در ادوار گذشته با توسعه صنایع فرهنگی و صنایع دستی خود عشق و همدلی خود را با عوامل دیگر ابراز کردند و در طول سالیان این صنایع به دلیل شکل گیری بر یک مبنای درست توانستند بقای خود را حفظ کنند.  اکنون راه تحول اقتصاد با رشد این صنایع و با به کار بسته شدن نوآوری جوانان تحصیل کرده هموار است.

ستاری تصریح کرد:  در این راه نقش دانشگاه‌ها در ایجاد رابطه دوطرفه میان دست یافته های علمی و دانشی با این صنایع، کلیدی است.

شکل گیری صنایع خلاق توسط بخش خصوصی تنها راه شکوفایی توانمندی جوانان استان ها

رییس بنیاد ملی نخبگان،  چاره تحول استان ها و ایجاد اشتغال برای جوانان بومی ایران بهره مندی از ظرفیت این صنایع  خوبی کار بستن خلاقیت و جوانان دانشگاهی بیان کرد و گفت: کارخانه‌های بدون نوآوری و ناسازگار با  محیط بومی استان ها و استخدام دولتی به عنوان تنها راهکار اشتغال جوانان سد راه بروز خلاقیت و نوآوری سرمایه‌های انسانی است و باید با شکل گیری صنایع خلاق و رقابت پذیر توسط بخش خصوصی، راه شکوفایی توانمندی جوانان استان ها هموار شود.

به گفته ستاری، تحول استان ها با  فراهم کردن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری  به منظور  شکل گیری استارتاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان  فارغ التحصیلان دانشگاهی ممکن می شود.

و فناوری رئیس جمهوری مهمترین لازمه  پیگیری این محیط کسب و کار را رفع موانع نقش آفرینی بخش خصوصی در حوزه کسب و کار، سازگار شدن بدنه آموزش پایه با فرهنگ دانش بنیان و حرکت دانشگاه ها در مسیر پرورش کارآفرینان جوان دانست و گفت:  اگر محیط کسب و کار برای اشتغال و کار آفرینی جوانان فراهم باشد آنها می توانند با اعتماد به نفس شجاعت و انگیزه که دارند موانع را از پیش روی خود بردارند و ساختار را به گونه‌ای فیلم سازگار کنند که مسیر کسب و کار های استارتاپی و دانش بنیان آنان همراه شود.

تحول در استارتاپ ها نیازمند ساختارهای قانونی و اجرایی

ستاری نقش نهاد های اجرایی استانی  برای ایجاد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری را  کلیدی عنوان کرد و افزود:  حرکت تحول‌آفرین استارتاپ‌ها محقق نخواهد شد مگر آنکه ساختارهای قانونی و اجرایی موجود از یک فرهنگ و نگرش منبع محور به سوی اقتصاد دانش بنیان  حرکت کرده و محیط را برای شکل گیری این کسب و کارها هموار کند.

معاون علمی فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه استارتاپ های فعال خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بزرگترین دستاورد ها را اقتصاد مبتنی بر خلاقیت به ارمغان  آورده اند افزود:  خاستگاه بسیاری از این استارتاپ های موفق استان‌های کشور هستند و به دست جوانان بومی استانی شکل گرفتند بر همین این اساس می بایست با ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری این استارتاپ ها، بازگشت نخبگان بومی به استانها و کمک به چرخه اقتصاد خلاق هر استان محقق شود.

به گفته  رئیس بنیاد ملی نخبگان،  بازگشت استعدادهی برتر و نخبگان غیرمقیم بر مبنای زیست بوم کارآفرینی نوآوری بهترین زیرساخت برای بازگشت نخبگان توانسته است  زمینه فعالیت بیش از یک هزار نفر از  دانشجویان و فارغ التحصیلان برتر را فراهم کند.

امضای تفاهم نامه حمایت از پارک علم و فناوری

در ادامه این نشست، با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری،استاندار زنجان، رئیس پارک علم و فناوری زنجان  و مدیرکل امور فناوری وزارت علوم ، تفاهم نامه همکاری برای حمایت از پارک استان زنجان منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه همکاری، معاونت علمی و فناوری ضمن حمایت از تاسیس پارک علم و فناوری زنجان، از ایده های مستقر در این پارک علم و فناوری راه اندازی دیتا سنتر، شهر سایبری(cyber city) و برج سایبری (cyber tower)  حمایت می کند.

منبع: بنیادملی نخبگان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: