دانشگاه‌های ایران در ۱۲۰ طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه های خارجی همکاری می‌کنند

تعداد طرح های پژوهشی مشترک با دانشگاه های خارجی و نام کشورهای همکار دراین طرح ها اعلام شد.

به گزارش عیارآنلاین، براساس آمارهای اعلام شده، از میان طرح های پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی، ایران ۱۰ طرح با پاکستان، ۱۷ طرح با اتریش، ۱۵ طرح با فرانسه، ۲۶ طرح در قالب پروژه های ( ICTP – ICARD ) با همه کشورها، ۵۳ طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی جذب نخبگان با همه کشورها دارد.

همچنین، ۶ طرح با آفریقای جنوبی، ۴ طرح با ایتالیا، ۱۲ طرح با اتحادیه اروپا، ۴۷ طرح با آلمان (لایپنیتز) و ۸۷ طرح با هند دارد که در مرحله  تصویب نهایی هستند. طرح های پژوهشی مشترک ایران و مجارستان  نیز در حال جمع آوری است.

ردیف نام کشور همکار در طرح های پژوهشی مشترک تعداد طرح
۱

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران- اتریش

۱۷
۲

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران-پاکستان

۱۰
۳

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران- فرانسه

۱۵
۴

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران- ایتالیا

۴
۵

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران- آفریقای جنوبی

۶
۶

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران- اتحادیه اروپا

۱۲
۷

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران-آلمان (لایپنیتز)

۴۷ طرح که در مرحله تصویب نهایی قرار دارد.
۸

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران- هند

۸۷ طرح که در مرحله تصویب نهایی قراردارد.
۹

طرح پژوهشی مصوب مشترک بین‌المللی ایران- مجارستان

در حال جمع آوری است
۱۰ طرح پژوهشی مصوب مشترک بین المللی با همه کشورها    ( ICTP – ICARD ) ۲۶
۱۱ طرح پژوهشی مصوب مشترک بین المللی جذب نخبگان (همه کشورها) ۵۳

مرکز پژوهش‌های مشترک ICRP با هدف ارتقای کیفیت برنامه‌های پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به منظور تسهیل ارتباطات علمی پژوهشی میان پژوهشگران ایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور و پژوهشگران خارجی در حوزه‌های تخصصی علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی، کشاوزی، محیط زیست، هنر و معماری از پژوهش‌های مشترک حمایت می‌کند.

در برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ICARD) نیز دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم سایر کشورها که در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور فعالیت دارند، طرح‌های مشترکی را تعریف و اجرا کنند.

طرح‌هایی در این برنامه در اولویت قرار دارند که آورده طرف خارجی بخشی از هزینه‌های اجرای آنها را پوشش دهند و یا به برقراری همکاری علمی مستمر بین چند آزمایشگاه یا مرکز پژوهشی ایرانی و خارجی منجر شوند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: