عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تعهدات هزینه‌ای بیمه خدمات درمانی با سطح درآمدهای آن همخوانی ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به واقعی نبودن حق بیمه در سازمان بیمه سلامت انتقاد کرد و افزود: تعهدات هزینه‌ای بیمه خدمات درمانی با سطح درآمدهای آن همخوانی ندارد.

به گزارش عیارآنلاین،  همایون هاشمی درخصوص واقعی نبودن حق بیمه در سازمان بیمه سلامت، گفت: اصل مبلغی که برای هرفردی به عنوان حق بیمه درسازمان بیمه سلامت تعریف می شود، تا حدودی نزدیک به واقعیت است؛ اما پس از اجرای طرح تحول سلامت افراد بسیاری به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند که هزینه کامل پرداخت حق بیمه بردوش دولت قرارگرفت.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی، افزود: بیمه سلامت یا بیمه خدمات درمانی درطی سالیان گذشته با چرخه دولتی فعالیت می کند، متاسفانه دولت درطی سنوات گذشته سهم خود درتعهدات نسبت به افراد بیمه شده را به طورکامل پرداخت نکرده و این مسئله تبدیل به دیون شده است؛ بنابراین در کارکرد هزینه ای بیمه تاثیرمنفی به وجود آورده است.

هاشمی تصریح کرد: وقتی قسمت عمده بخش درآمدی بیمه وابسته به تخصیص های دولتی بوده و درهمین راستا نیز اعتبارات دولتی به طورکامل اختصاص پیدا نمی کند، به طورحتم سوء تدبیری رخ داده و بیمه ازعهده تعهدات هزینه ای خود برنمی آید؛ بنابراین درحال حاضر تعهدات هزینه ای بیمه خدمات درمانی با سطح درآمدهای آن همخوانی ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه درهیچ کشوری بیمه دولتی وجود ندارد، گفت: دولت یا باید به تعهدات خود عمل کرده یا اینکه روند را برای پایدارسازی منابع بیمه ای مورد بازنگری قرار گیرد، ضمن اینکه سازمان های  بیمه ای باید هیچگونه وابستگی به دولت نداشته و درصورت خرید خدمت از سوی دولت تعهدات اجرایی شود.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: