قائم مقام وزیر امور خارجه:

دیپلماسی علمی، امروز به عنوان شیوه‌ای برای ساخت و بهبود روابط بین دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود

دکتر مرتضی سرمدی ، قائم مقام وزیر امور خارجه در همایش معاونان بین‌الملل دانشگاه‌ها در دانشگاه الزهرا گفت: کاربرد علم برای دیپلماسی ، شیوه‌ای برای ساخت و بهبود روابط بین‌ دولت‌ها است و این همان چیزی است که برای سیاست خارجی اکنون ما بسیار مهم است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر سرمدی با بیان اینکه وضعیت دنیا وضعیت دوران گذار است، اظهار داشت: مهم‌ترین ویژگی این دوران تعداد بازیگرانی است که هرگز در صحنه بین‌المللی به حساب نمی‌آمدند، در بین این بازیگران شاهد نهادها و کسانی هستیم که گاهی نقش‌شان از چندین دولت هم بیشتر است.
قائم مقام وزیر امور خارجه افزود: دیپلماسی عمومی یک هنر ایجاد گفت‌وگو و حل مسائل بدون برانگیختن خشونت است. تقریباً مهم‌ترین خواسته و مسئولیت دولت‌ها این است که موفق شوند یک تسهیل‌سازی در افکار عمومی جهان انجام دهند و شهرت مثبت در ذهن جهانیان ایجاد کنند و اگر این به برندسازی بین‌المللی تبدیل شود که هر کشوری را با یک ویژگی بشناسند، بسیار خوب است.
قائم مقام وزیر امور خارجه گفت: دیپلماسی علمی، امروز به عنوان شیوه‌ای برای ساخت و بهبود روابط بین دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود و این همان چیزی است که برای سیاست خارجی اکنون ما بسیار مهم است.
دکترسرمدی خاطر نشان کرد: موفقیت یک کشور در تصویرسازی و برندسازی بین‌المللی بسیار مهم است. دیپلماسی عمومی بخش‌های مختلفی دارد که یکی از آنها دیپلماسی علمی است، اگر ما علم را یک موضوع عمومی و فراگیر بدون در نظر گرفتن سرزمین و قوم و نژاد در نظر بگیریم و سمت‌گیری خاصی نداشته باشیم، لذا همکاری‌های علمی جزو همکاری‌هایی است که کمترین برخوردها و تنش‌ها و در واقع بهترین و آرام‌ترین ارتباطات را بین دولت‌ها شکل می‌دهد.
قائم مقام وزیر امور خارجه با اشاره به سه مفهوم دیپلماسی برای علم، کاربرد علم در دیپلماسی و کاربرد علم برای دیپلماسی گفت: در بخش اول دولت‌ها از ابزارهای کلاسیک فناوری برای ارتباطات استفاده می‌کنند و ظرفیت‌های علمی و فناوری یک کشور افزایش پیدا می‌کند. در کاربرد علم در دیپلماسی این نقش برعکس است و این دانشمندان هستند به سیاست خارجی یک کشور کمک می‌کنند اما کاربرد علم برای دیپلماسی از این دو فراتر است و تبدیل شده است به شیوه‌ای برای ساخت و بهبود روابط بین دولت‌ها و این همان چیزی است که برای سیاست خارجی اکنون ما بسیار مهم است.
وی در ادامه تصریح کرد: ما در وزارت امور خارجه درباره توسعه دیپلماسی علمی فکر می‌کنیم چون نمایندگان وزارت خارجه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا هستند و می‌توانند زمینه‌ای برای توسعه دیپلماسی علمی فراهم کنند. اما این نیازمند برنامه‌ریزی و ارتباط خوب دو وزارتخانه امور خارجه و علوم است. صادرات تکنولوژی و رشد اقتصادی هم برای ما بسیار مهم است و می‌تواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند. خواسته ما این است که بتوانیم از این ظرفیت علمی با برنامه ریزی و معطوف به حل مشکلات کشور استفاده کنیم.
دکترسرمدی با تاکید بر نقش استادان و نخبگان ایرانی در صحنه سیاست خارجی گفت: استادان دانشگاه ها در مراودات بین‌المللی باید اصلی‌ترین نیروهایی باشند که عقلانیت علمی را در سطح دنیا پیش ببرند و به این ترتیب این عقلانیت هم بر روی سیاست‌مداران وهم بر سیاست‌های بین‌المللی می تواند تاثیر گذار باشد.

منبع: وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: