۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۱

تهدید امنیت غذایی با پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام گیاهی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی ( upov) محدودیت‌های حقوقی و اقتصادی به کشاورزان خرده پا تحمیل و به دنبال آن امنیت غذایی کشور را تضعیف خواهد شد. همچنین با پیوستن به این کنوانسیون، زمینه حضور گسترده شرکت‌های بذر چند ملیتی در بازار بذر کشور فراهم می‌شود که تبعاتی نظیر نابودی ذخایر ژنتیکی کشور را به همراه دارد.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون کشاورزی مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و ماده واحده آن عیناً به تصویب رسیده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کنوانسیون محدودیت‌های حقوقی و اقتصادی را به کشاورزان خرده پا تحمیل و به دنبال آن امنیت غذایی کشور را تضعیف خواهد کرد. همچنین با پیوستن به این کنوانسیون، زمینه حضور گسترده شرکت‌های بذر چند ملیتی در بازار بذر کشور فراهم می‌شود که تبعاتی نظیر نابودی ذخایر ژنتیکی کشور را به همراه دارد.

در همین راستا پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین گفت‌وگویی با ۲ تن از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی داشته است.

محمد شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس پیرامون این لایحه گفت:  من در این زمینه مصاحبه و صحبتی نمی‌کنم چون این موضوع به صورت جدی مطرح  و بحث نشده است. هر زمانی این موضوع در کمیسیون مطرح شد در خصوص آن تصمیم خواهیم گرفت.

 

 

 

در گفت‌وگویی دیگر احمد علی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:  بنده هیچ اطلاعی از این کنوانسیون ندارم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

اظهار بی اطلاعی این نماینده مجلس درحالی است که کمیسیون کشاورزی کمیسیون اصلی لایحه بوده است.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: