عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

بافت‌های فرسوده؛ فرصتی برای خروج مسکن از رکود

افضلی با بیان اینکه دولت باید انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به بافت‌های فرسوده را ایجاد کند گفت: شاید سریعترین راه اصلاح بافت‌های فرسوده کشور استفاده از سرمایه‌گذران بزرگ بخش مسکن است. با برنامه‌ریزی برای بافت‌های فرسوده کشور ضمن مقاوم‌سازی خانه‌های مردم مسکن از رکود حاکم بر آن خارج می‌شود و این خود یک فرصت تلقی می‌شود.

سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کشاورزی عیارآنلاین، پیرامون ضرورت توجه به بافت‌های فرسوده کشور گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در کنار گسل‌های فراوانی قرار گرفته و در معرض خطر زمین لرزه است توجه به بافت‌های فرسوده کشور الزامی است. بافت‌های فرسوده کشور در مواقع بحران مشکلات متعددی ایجاد می‌کنند.

وی ادامه داد: تحلیل، بررسی و شناخت دقیق واقعیت‌های حاکم بر بافت‌های فرسوده کشور ازجمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار ساکن در آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه انگیزه لازم برای مالکان بافت‌های فرسوده جهت نوسازی مساکن خود وجود ندارد گفت: به دلیل اینکه هزینه ساخت وساز در بافت‌های فرسوده به دلیل بعضی محدودیت‌ها ازجمله راه‌های ارتباطی نامناسب و سایر مولفه‌ها بالا است، مالکان آن‌ها انگیزه‌ لازم برای سرمایه گذاری را ندارند.

افضلی با بیان اینکه دولت باید انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به بافت‌های فرسوده را ایجاد کند گفت: شاید سریعترین راه اصلاح بافت‌های فرسوده کشور استفاده از سرمایه‌گذران بزرگ بخش مسکن است. برای تحقق این امر باید انگیزه لازم در سرمایه‌گذاران از طریق در نظر گرفتن موشوق‌های از سوی دولت ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران ساخت خانه در بافت‌های فرسوده را به خانه‌سازی در شمال شهر تهران ترجیح دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح جدید دولت برای احیاء بافت‌های فرسوده کشور گفت: دولت نباید یک نسخه واحد برای تمام نقاط کشور بپیچد، باید برای هر منطقه‌ای  متناسب با شرایط خودش و با دید علمی و فنی برنامه‌ریزی صورت گیرد.

این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: با برنامه‌ریزی برای بافت‌های فرسوده کشور ضمن مقاوم‌سازی خانه‌های مردم مسکن از رکود حاکم بر آن خارج می‌شود و این خود یک فرصت تلقی می‌شود.

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: