معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی:

عدم اجرای کاداستر از عمده‌ترین دلایل زمین خواری در کشور است

سیدی‌نژاد: عدم اجرای کاداستر از عمده‌ترین دلایل زمین خواری در کشور است.کاداستر سرمایه گذاری و تکنولوژی مناسبی نیاز دارد. در سطح تهران شاید ۴۰ هزار هکتار در برنامه طرح کاداستر قرار گرفته باشد و در هر استانی ۲۵ هزار هکتار توزیع می شود و بر همین اساس پیشرفت کار داریم تا مشخص شود مالک این اراضی کیست و اندازه دقیق آن رصد و پایش شود. مهم ترین بحث آمایش سرزمین است. باید بدانیم هر زمین کاشاورزی متناسب با ظرفیت و استعدادها باید برای چه کاری در نظر گرفته شود. بنابراین هر زمین برای فعالیت های مختلف استفاده و بهترین گزینه از طریق آمایش استخراج می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمود شِکری در مصاحبه با رادیو با یادآوری پیشینه کاداستر که سازمان ثبت اسناد در رابطه با اجرای آن تکلیفی را بر عهده داشت، گفت: «تکلیف زمین های زراعی نیز در سازمان امور اراضی مشخص شده است که هر قطعه چه محدوده ای دارد.»

وی افزود: «در رابطه با زمین های ملی، از سال ۵۴ یا ۵۶ به مسئولان وقت تکلیف شده بود که برای کل منابع ملی کشور پرونده یا برگ تشخیص تشکیل دهند و برگه تشخیص بر این اساس است که محدوده زمین های ملی مشخص و برای آن سند صادر شود.»

شکری گفت: «متاسفانه تا امروز اتفاق خاصی در رابطه با زمین های ملی نیفتاده است؛ این روند تنها در برخی استان ها صورت گرفته است. البته در سال ۸۴ یک سند کلی بعنوان منابع ملی دریافت شده و حدود آن را نیز از طریق عکس هوایی برداشت کرده اند.»

این نماینده مجلس افزود: «مشکلی نیز برای مردم ایجاد شد که زمین های آن ها در تمام روستاها وارد این سند ملی شده است و داستانی ایجاد شده که غیر قابل حل است و حتی وزیر نمی داند در اینباره چه تدبیری بیاندیشد.»

شکری اضافه کرد: «زمین ها در دست دولت است و باید سند آن مشخص شود تا تحت تصرف و تجاوز قرار نگیرد. ما از منابع ملی تحقیق و تفحص داشتیم که متاسفانه آن را به بیراهه بردند و گزارش آن نیز در نهایت در مجلس قرائت نشد.»

همچنین فرید سیدی نژاد، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور، عدم اجرای کاداستر را از عمده ترین دلایل زمین خواری در کشور دانست و گفت: «کاداستر سرمایه گذاری و تکنولوژی مناسبی نیاز دارد [و بر این اساس اعتبارات سنگینی باید تامین شود].»

وی افزود: «در سطح تهران شاید ۴۰ هزار هکتار در برنامه طرح کاداستر قرار گرفته باشد و در هر استانی ۲۵ هزار هکتار توزیع می شود و بر همین اساس پیشرفت کار داریم تا مشخص شود مالک این اراضی کیست و اندازه دقیق آن رصد و پایش شود.»

سیدی نژاد تصریح کرد: «کشورهای پیشرفته دنیا سال ها پیش برای دستیابی به این زیر ساخت برنامه ریزی کرده اند و ما نیز باید برای این زیر ساخت مهم در کشورمان ارزش قائل شویم و امیدواریم صدای ما به گوش برسد و این طرح های کلان و مهم در دستور کار قرار گرد.»

وی با ذکر این مطلب افزود: «مهم ترین بحث آمایش سرزمین است. باید بدانیم هر زمین کاشاورزی متناسب با ظرفیت و استعدادها باید برای چه کاری در نظر گرفته شود. بنابراین هر زمین برای فعالیت های مختلف استفاده و بهترین گزینه از طریق آمایش استخراج می شود.»

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: