نماینده مقیم یونیدو:

برای آینده پایدار باید صنایعی داشته باشیم که به محیط زیست آسیب نرسانند

نماینده مقیم سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (UNIDO) با تاکید بر اینکه «برای آینده پایدار باید صنایعی داشته باشیم که به محیط زیست آسیب نرسانند»، گفت: مدیریت سبز نوعی پارادایم حکمرانی است که جایگزین نگاه‌‌‌های محدودتر در صنعت می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مریم جوان شهرکی در نوزدهمین همایش ملى صنعت و خدمات سبز که صبح امروز در سالن همایش‌‌‌هاى بین‌المللى سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، افزود: در مدیریت سبز، زنجیره تامین محصول صنعتی از ابتدای تولید تا بازیافت به گونه‌ای شکل گرفته که مولفه‌‌‌های زیست محیطی را شامل شود و نقش تکنولوژی روز در آن پررنگ باشد. یونیدو بر اهمیت توسعه صنایع سبز با هدف کاهش فقر، افزایش درآمد با توسعه پایدار و توسعه صنایع غیرنفتی تاکید دارد.

وی با اشاره به اهمیت اهداف تقویت کسب و کارهای کوچک، بهبود فضای کسب و کار و منابع، پرداختن به مسائل مربوط به تغییر اقلیم، گفت: در همکاری صورت گرفته در پروتکل مونترآل، در نهایت شاهد توسعه اشتغالزایی نیز هستیم.

نماینده مقیم سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (UNIDO) تصریح کرد: افزایش آلودگی زباله دولت‌‌‌ها را واداشته که بهره‌وری بالاتر بر پایه ضایعات کمتر است. زباله‌‌‌های بازیافت ناشده نه تنها هزینه‌‌‌های بسیار بهداشتی تحمیل می‌کنند؛ بلکه آلودگی‌‌‌های بسیاری را برجا میگذارد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت سبز، خاطر نشان کرد: رفتن به سمت مدل‌‌‌های غیرخطی یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت است.

جوان شهرکی یادآور شد: سازمان ملل متحد با هدف تقویت همکاری‌‌‌های بین‌المللی با کشورهای در حال توسعه مانند ایران، چند ضرورت را در دستور کار برای توسعه صنعت سبز دارد.  ازبین بردن نقصان‌‌‌ها در چهارچوب قوانین، در سیستم حمایتی و با توسعه دانش از جمله این ضرورت‌‌‌هاست.

منبع: انرژی امروز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: