معاون توسعه مدیریت بیمه سلامت:

دفتر توانمندسازی بیماران در راستای عمل در حوزه پیشگیری به‌جای درمان است

رامزی: حوزه آموزش و نقش رسانه‌ها در آموزش عمومی بسیار پُررنگ است و سازمان بیمه سلامت ایران مایل به سرمایه‌گذاری در بخش آموزش برای کاهش هزینه‌ها و نهادینه کردن آموزش در بدنه سازمان بیمه سلامت است تا از این طریق بتوانیم منابع را مدیریت کنیم و نظام آموزشی منسجمی را برای کمک به پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان با همراهی وزارت بهداشت اجرایی کنیم. نگاه این سازمان این است که از طریق رسانه‌ها ازجمله صدا و سیما مجموعه آموزشی را توسعه دهد که دانشگاه‌ها نیز در این زمینه مدنظر ما خواهد بود. سازمان بیمه سلامت ایران در ارتباط با آموزش بهتر بیمه‌شدگان دفتر توانمندسازی راه‌اندازی کرده است.

به گزارش عیارآنلاین،  شاهرخ رامزی، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران هستند، اظهار داشت: این سازمان دارای پنج صندوق بیمه ای شامل صندوق کارکنان دولت، بازنشستگان، بیمه همگانی، بیمه روستاییان و عشایر و سایر اقشار است.

وی با بیان اینکه بخشی از منابع سازمان از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، افزود: بخشی دیگر نیز از محل درآمدهای داخلی سازمان بیمه سلامت ایران یعنی پرداخت حق بیمه توسط کارمندان است. همچنین بخشی از منابع از محل ردیف‌های متمرکز وزارت بهداشت تامین می‌شود.

رامزی در خصوص تعهدات این سازمان و تناسب آن با منابعی که در اختیار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر بر مبنای درآمدی که بابت بیمه شدگان از منابع مختلف به دست می‌آوریم ۲۶ هزار تومان است در حالیکه به طور متوسط هزینه‌هایی توسط این سازمان انجام می شود ۳۸ هزار تومان است، به این معنا که در طول سال در خانواده ۴۱ میلیون نفری با همین سرانه، معادل پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمت کسری اعتبار داریم که با توجه به افزایش هزینه‌ها در سال ۹۷ باز هم این کسری منابع را خواهیم داشت. بنابراین با رویکرد مدیریت هزینه تلاش خواهیم کرد بخشی از کسری اعتبارات را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته سالانه سازمان بیمه سلامت محسوب می‌شود، گفت: حدود ۱۰درصد از این زیان را می‌توان از طریق مدیریت هزینه تامین کنیم ولی برای سایر بدهی انباشته باید شخص رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تمامی مدیرانی که دست اندرکارحوزه سلامت هستند حمایت جدی از سازمان بیمه سلامت داشته باشند.

رامزی در خصوص تحقق منابع در طرح تحول سلامت در سال ۹۷ افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه برای جبران پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت در سال ۹۷ پیش بینی کردند که امیدواریم در مرحله بررسی نهایی نیز تصویب شود تا بتوانیم بخشی از بدهی‌های سازمان را پرداخت کرده و با مدیریت منابع با کاهش اعتبار مواجه نشویم.

وی با اشاره به مهمترین چالش‌های بخش درمان گفت: از شهریور ماه امسال که مسئولیت بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت منتقل شده بدهی‌های سازمان بیمه سلامت متعلق به مهر ماه سال ۹۵ بوده است ولی خوشبختانه این سازمان با تدابیر اندیشده شده و حمایت رئیس جمهوری و وزارت بهداشت هم اکنون بدهی‌های داروخانه‌ها تا پایان شهریور و بدهی بیمارستانهای دولتی تا آخر اردیبهشت ماه و بیمارستانهای غیر دولتی را تا پایان مهرماه سال ۹۶ را پرداخت کرده است که امیدواریم با دریافت تخصیص‌های دوماهه آخر سال بتوانیم گامی به سمت جلو برداریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص اقدامات این سازمان در بخش تجهیزات پزشکی و دارو اظهار کرد: در بهمن ماه امسال به دستور رئیس جمهوری دو هزار میلیارد تومان به این سازمان اختصاص داده شده که برای پرداخت بدهی داروخانه‌ها و تجهیزات پزشکی در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفت.

رامزی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و حوزه بیمارستانهای دولتی و مطالبات داروخانه‌ها را از مهمترین اولویت‌های سازمان بیمه سلامت ایران در پرداخت معوقات عنوان کرد.

وی با تاکید بر توجه بیمه سلامت به حوزه پیشگیری به جای درمان گفت: حوزه آموزش و نقش رسانه‌ها در آموزش عمومی بسیار پُررنگ است و سازمان بیمه سلامت ایران مایل به سرمایه گذاری در بخش آموزش برای کاهش هزینه‌ها و نهادینه کردن آموزش در بدنه سازمان بیمه سلامت است تا از این طریق بتوانیم منابع را مدیریت کنیم و نظام آموزشی منسجمی را برای کمک به پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان با همراهی وزارت بهداشت اجرایی کنیم. نگاه این سازمان این است که از طریق رسانه‌ها از جمله صدا و سیما مجموعه آموزشی را توسعه دهد که دانشگاهها نیز در این زمینه مدنظر ما خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران به نظام پزشک خانواده و سیستم ارجاع اشاره کرد و اظهار کرد: اجرای این برنامه از تاکیدات مقام عالی وزارت بهداشت است که ما این موضوع را در دستور کار قرار داده و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به راه اندازی دفتر توانمند سازی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، افزود: سازمان بیمه سلامت ایران در ارتباط با آموزش بهتر بیمه شدگان دفتر توانمند سازی راه‌اندازی کرده است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: