مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات:

نظام سلامت تاوان ارزانی سیگار را می‌دهد

عطاطاهری: وزارت بهداشت باید با هزینه کردن از بودجه عمومی خود تاوان افزایش پیدا نکردن مالیات سیگار را بدهد تا بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار را درمان کند.

به گزارش عیارآنلاین، علی عطاطاهری با ابراز شگفتی از مصوبه مجلس افزود: پیش از تصویب این مصوبه، بارها با دکتر لاریجانی رئیس مجلس، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و برخی فراکسیون های مجلس جلساتی برگزار و تاکید کردیم که مالیات سیگار با توجه به تبعات منفی که در جامعه و روی سلامت مردم دارد، باید افزایش پیدا کند، اما متاسفانه مافیای سیگار که در وجود آن هیچ شکی نداریم، تمام تلاش هایمان را نقش بر آب کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه مجلس با دخالت مافیای سیگار سلامت بخش کثیری از مردم را نادیده گرفت تا رضایت خاطر  ۱۰ درصد مصرف کننده سیگار را جلب کند. چرا باید ۹۰ جامعه فدای ۱۰ درصدی شوند که مصرف کننده سیگار هستند. کجای دنیا اگر پای سلامت مردم در میان باشد، اینگونه رفتار کرده و قانون وضع می کنند.

مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با بیان این که تولیدکنندگان و وارد کنندگان سیگار از مصوبه مجلس منتفع شدند، یادآور شد: مقرر بود هر ساله ۱۰ درصد به عوارض سیگار افزوده شود تا طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی حرکت کنیم. اگر با این روال حرکت می کردیم، ۱۰۰ درصد عوارض برای سیگار در نظر گرفته می شد، اما با این مصوبه ایران در زمینه مبارزه با دخانیات دچار پسرفت شد.

عطاطاهری تصریح کرد: حال تمام بار مصوبه مجلس بر دوش نظام سلامت است که باید از هزینه های ضروری خود بزند تا صرف درمان بیماران ناشی از مصرف سیگار کند، در حالی که می توانست از این بودجه در مسیر خدمات رسانی به بخش های مختلف بهداشت و درمان و بیمارانی کند که نیازمند آن هستند.

منبع: سلامت آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: