رئیس سازمان غذا و دارو ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت را ابلاغ کرد

رئیس سازمان غذا و دارو ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت را به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش عیارآنلاین، غلامرضا اصغری،  رئیس سازمان غذا و دارو، ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت که به تأیید مقام محترم وزارت رسیده است را به معاونین غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران عامل و مسئولین فنی شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و عرضه کننده مواد و فرآورده‌های سلامت محور ابلاغ کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

به پیوست «ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت» که در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به تأیید مقام محترم وزارت رسیده است و طی نامه شماره ۲۸۲۳/۱۰۱/د مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی به این سازمان ارسال شده جهت اجرا، ابلاغ می گردد. لذا ضرورت دارد ترتیب و اقدامات لازم در جهت حسن اجرای ضوابط مذکور با رعایت نکات ذیل معمول گردد.

۱- هرگونه تولید کد IRC و سایر شناسه های مواد و فرآورده های سلامت محور و ثبت اطلاعات مورد نیاز صرفاً از طریق سیستم سامانه رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو صورت می پذیرد و کلیه اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین مواد و فرآورده های سلامت اعم از صاحبان پروانه، تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، اماکن نگهداری و عرضه کنندگان در سامانه فوق ثبت و تحت پوشش آن قرار خواهد گرفت.

۲- عدم ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه به منزله عدم رعایت قوانین و مقررات جاری محسوب و متخلفین این موضوع تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

۴- دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت سازمان امکانات لازم را جهت ثبت اطلاعات دریافتی مهیا نموده و دسترسی کافی و مناسب را برای ادارات ستادی مربوطه فراهم می نماید.

۵- نظارت بر حسن اجرای ضوابط مزبور بر عهده ادارات کل تخصصی ذیربط سازمان (حسب مورد)، دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی و دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت سازمان می باشد. مسئولین فنی موظفند نسبت به ارائه گزارشات روزانه و تخلفات مرتبط احتمالی از طریق سامانه به دفاتر و ادارات کل یاد شده اقدام نمایند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: