معاون وزیر جهاد:

کشت نشایی، آبیاری میکرو، مالچ‌پاشی، توسعه حفاظتی و تغییر فصل کشت راهکارهای ما برای مقابله با کم‌آبی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: نسخه‌های مختلفی از جمله استفاده از کشت نشاء،‌مالچ پاشی، توسعه حفاظتی، بذر با طول رشد کم و تغییر فصل کشت را در دستور کار داریم تا میزان مصرف آب را به نصف برسانیم.

به گزارش عیارآنلاین، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در پاسخ به اینکه با توجه به کاهش بارش‌ها وزارت‌ جهاد کشاورزی چه تصمیم عملیاتی برای مقابله با بحران آب پیش‌رو دارد، خاطرنشان کرد: نسخه ما این است که در کوتاه‌مدت کشت نشاء را برای همه محصولات به غیر از گندم و جو در دستور کار قرار دهیم و همچنین آبیاری میکرو برای محصولات ردیفی و همچنین استفاده از مالچ‌پاشی در کنار توسعه حفاظتی را به طور جد در دستور کار قرار دهیم که با اعمال این روش‌ها ۳۰ تا ۷۰ درصد می‌توانیم مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهم.

خبرنگار فارس پرسید استفاده از بذر مناسب و مقاوم به کم‌آبی نیز یکی از کارهای مهم است در این زمینه چه کاری انجام داده‌اید که معاون حجتی اینگونه پاسخ داد: اگر زمان طول رشد بذر کم باشد میزان مصرف آن نیز کمتر خواهد بود که ما این را در دستور کار داریم؛ مضاف برآنکه تغییر فصل کشت نیز می‌ تواند مصرف آب را تا یک سوم کاهش دهد که اکنون کشت چغندر را از فصل بهار به کشت پاییزه انتقال داده‌ایم و کشت علوفه را از تابستانه به پاییزه منتقل می‌کنیم که ۶۰ تا۷۰ درصد مصرف آب آن کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار فارس ، طی چند سال گذشته ناظر اقلیم ایران که بیشتر در ناحیه خشک و نیم‌خشک قرار دارد و کاهش بارش‌ها، وزارت علوم همواره اعلام کرده است که ۹۰ درصد آب مصرفی در کشور توسط بخش کشاورزی استفاده می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی این رقم را تنها ۶۰ درصد می‌داند. با تأکید مقام معظم رهبری در چهار پنج سال اخیر استفاده از روش‌های نوین آبیاری مانند زهکشی و آبیاری میکرو باعث شده تا در بسیاری از مزارع مصرف آب به شدت کاهش یابد اما کارشناسان همچنان معتقدند که کشت در فضای بازی و استفاده از روش‌های برقابی باید حذف و کشت در گلخانه را برای بازدهی بیشتر و مصرف آب کمتر توسعه دهیم.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: