۱۵ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۷

آخرین بررسی‌های لایحه جامع تامین امنیت زنان در قوه قضائیه

لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در اسفند سال ۱۳۹۵ در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شد به دلیل وجود مواد حقوق-قضائی در مفاد آن به منظور بررسی در اختیار معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است. یک مقام آگاه در قوه قضائیه از اخرین بررسی‌ها بر روی این لایحه در قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اسفند سال ۱۳۹۵ در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شده و به دلیل وجود مواد حقوق-قضائی در مفاد آن به منظور بررسی در اختیار معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است. این لایحه مشتمل بر ۹۱ ماده است و با تقسیم موارد خشوت به ابعاد جسمانی، روانی و عاطفی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به هر بعد مجازاتی در نظر گرفته است.

در این لایحه خشونت را به عنوان هر فعل یا ترک فعل بر مبنای جنسیت تعریف کرده است که منجر به تهدید جسم، روان، حیثیت، شخصیت، کرامت و حقوق قانی زنان و دختران می‌شود.

یک مقام آگاه در قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار حوزه جمعیت عیارآنلاین در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در قوه قضائیه گفت: جلسات آخر بررسی لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضائیه در حال برگزاری است و بعد از پایان جلسات برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌گردد و بعد از آن به دولت باز می‌گردد.

وی همچنین در خصوص تعیین سن کودکان در لایحه حمایت از کودکان گفت: در این لایحه افراد زیر ۱۸ سال در قانون کودک به حساب ‌می‌آیند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: