۱۰ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۳
رئیس شرکت نفتی اِنی ایتالیا:

در صورتی به ایران برمی‌گردیم که شرایط قراردادهای نفتی خوب و اغواکننده باشد

رئیس شرکت نفتی انی ایتالیا گفت: در صورتی به توسعه میادین نفتی در ایران برمی‌گردیم که شرایط قرارداد برای ما خوب و اغواکننده باشد.

به گزارش عیارآنلاین، شرکت نفتی «اِنی ایتالیا» اعلام کرد در صورتی به توسعه میادین نفتی در ایران برمی‌گردد که شرایط قرارداد بهتر باشد به طوری که بتواند این شرکت را برای بازگشت به ایران تحریک کند.

رئیس شرکت نفتی انی ایتالیا روز دوشنبه همچنین اعلام کرد: در صورتی که میزان عرضه گاز از دریای شمال به اروپا کاهش یابد، از کشورهای شرق مدیترانه نظیر مصر، قبرس و رژیم صهیونیستی به عنوان کشورهای کلیدی برای کمک به اروپا برای متنوع ساختن واردات گاز انتخاب خواهد بود.

کلودیو دسکلازی اعلام کرد: مصر می‌تواند مهمترین نقش را در صادرات گاز به لطف وجود زیرساخت‌های لازم بازی کند و می‌تواند هاب کشتی‌ها با بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب انتقال گاز  در سال باشد.

وی همچنین گفت: انی به دنبال توسعه میادین در الجزیره است و در صورتی به توسعه میادین در ایران برخواهد گشت که شرایط قرارداد مناسب باشد و بتواند انی را برای این کار تحریک کند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: