در ۹ ماه نخست امسال مراجعه برای دریافت مجوز سقط جنین ۲۱ درصد نسبت به ۹ ماهه سال قبل افزایش داشته است

در ۹ ماه نخست امسال ۱۷۸۴ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در نه ماه نخست سالجاری یک هزار و۷۸۴ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ که تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی یک هزار و ۴۷۱ مورد اعلام شده بود ۲۱درصدافزایش یافته است. در آذرماه امسال ۲۱۶ مورد جهت دریافت مجوز سقط درمانی به این اداره کل مراجعه کرده اندکه در مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می شود شرایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و شرایط مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر که در مورد مشکلات و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاریها موجب حرج مادر شود، رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از ۱۹هفته بر اساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط ۳ متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد، است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: