یک مسئول:

صادرات بخش کشاورزی ۴۱درصد و واردات ۲۲/۵درصد در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشته‌است

کل صادرات در بخش کشاورزی در ٩ ماه اول سال، ۶/٣ میلیون تن معادل ٧/٣ میلیارد دلار بوده به طوریکه امسال صادرات بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه پارسال، ۵٧/١۴٪‌ کاهش از نظر وزن و ۴١/۴٪‌ افزایش صادرات از نظر ارزش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال برخی گمانه زنیک‌ها حاکی از این دارد که تراز تجاری کشور امسال منفی خواهد بود و واردات از صادرات پیشی گرفته است.

پس از انقلاب مهمترین حوزه صادراتی کشور محصولات کشاورزی بوده و با وجود محصولات استراتژیکی همچون گندم و غلات تمام دولت‌ها نگاه ویژه‌ای بر روی این حوزه داشتند.

مجید غدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان ایران آخرین آمار ۹ ماه سال جاری در این حوزه را اعلام کرد.

غدیری گفت: بنا بر گزارشاتی که به ما ارائه شده صادرات و واردات ٩ ماهه خوراک دام و همچنین نهاده‌های دامی پرمصرف به شرح زیر است:

کل صادرات در بخش کشاورزی در ٩ ماه اول سال : ۶/٣ میلیون تن معادل  ٧/٣ میلیارد دلار بوده به طوریکه امسال صادرات بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه پارسال : ۵٧/١۴٪‌  کاهش از نظر وزن و ۴١/۴٪‌ افزایش صادرات از نظر ارزش داشته است

صادرات مرغ

صادرات گوشت مرغ: گوشت: ٢٩ هزار تن معادل ٢٣ میلیون دلار

صادرات احشاء مرغ : ١٧٠٠ تن معادل ١/۴ میلیون دلار

که نسبت به ٩ ماه اول سال قبل: ۴١٪‌ کاهش صادرات از نظر وزن و ۶۵٪‌ از نظر ارزش، کاهش داشت.

در ٩ ماه اول امسال:

صادرات تخم مرغ: ٨/١۴ هزار تن معادل ١١ میلیون دلار

نسبت به ٩ ماه اول سال قبل: ٧٩٪‌ از نظر وزن کاهش و ٧٩٪‌ نیز از نظر ارزش با کاهش مواجه بود.

میزان واردات:

کل واردات بخش کشاورزی در ٨ ماه اول امسال: ١/٢۶٩/٠٠٠ تن به ارزش ۶/٩ میلیارد دلار

سهم کشاورزی از کل واردات غیر نفتی: ۵٨/۵٪‌ از نظر وزنی و ٢٢/٣٨٪‌ از نظر  ارزشی بوده است.

واردات بخش کشاورزی در ٨ ماه اول امسال از لحاظ وزنی با ١٢/٣١٪‌ افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و ٢٢/۵٩٪‌ از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

 جمع بندی صادرات در ٩ ماه اول امسال:

                   خوراک دام                ۴٩میلیون دلار

                   مرغ                        ٢٣میلیون دلار

                   تخم مرغ                   ١١ میلیون دلار

                   کنجاله سویا               ٣١میلیون دلار

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: