معاون بهداشت وزارت بهداشت:

پرونده الکترونیک سلامت برای ۷۷ میلیون ایرانی تشکیل شده است

رییسی گفت: وزارت بهداشت در برنامه های توسعه کشور، موظف به استقرار نظام ارجاع و اجرای پزشکی خانواده است و مهمترین ابزار مورد نیاز آن، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت است که خوشبختانه تا کنون اطلاعات مربوط به سلامت ۶۷ میلیون نفر از مردم ایران، در سامانه سیب ثبت شده است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر علیرضا رییسی در اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: وزارت بهداشت در برنامه های توسعه کشور، موظف به استقرار نظام ارجاع و اجرای پزشکی خانواده است و مهمترین ابزار مورد نیاز آن، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت است.

وی تصریح کرد: پزشکی خانواده یک تکلیف و وظیفه قانونی است و در سایر کشورهای دنیا نیز اجرا شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: تا سال آینده، پزشک خانواده در حوزه بهداشت و در سطح اول ارائه خدمات تکمیل می شود و آمادگی داریم که با سطوح بعدی خدمات، ارتباط برقرار کنیم.

گفتنی است اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور از روز گذشته آغاز شده و امروز به پایان می رسد.

منبع: وبدا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: