بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: در سال۲۰۱۷ایران با تولید۸ هزار و۷۹۱ مقاله رتبه چهارم تولید علم و فناوری‌نانو را به‌خود اختصاص داده‌است

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: میزان تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه فناوری نانو در ژانویه ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد.

به گزارش عیارآنلاین، جعفر مهراد  گفت: بر اساس این گزارش بیش از ۱۵۴ هزار مقاله مرتبط با فناوری نانو در سال ۲۰۱۷میلادی در وب آو ساینس منابع شده است.

وی افزود: تقریبا ۵۰ درصد این مقالات توسط کشورهای چین، آمریکا، هند، ایران و کره جنوبی تولید شده و بر این اساس ایران با تولید ۸ هزار و ۷۹۱ مقاله رتبه چهارم تولید علم و فناوری نانو را به خود اختصاص داده است.

بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: تقریبا ۵۲ درصد کل مقالات فناوری نانو در سال ۲۰۱۷میلادی توسط چین، آمریکا و هنر تولید شده است. در صد تفکیک شده تولیدات علمی کشورهای برتر این حوزه از این قرار است:

جدول تولیدات علمی کشورهای برتر حوزه فناوری نانو

ردیف کشور درصد مقاله
۱ چین ۳۲ ۵۶۶۴۸
۲ آمریکا ۱۳ ۲۴۱۰۰
۳ هند ۷ ۱۲۶۱۸
۴ ایران ۵ ۸۷۹۱
۵ کره جنوبی ۵ ۸۸۷۳
۶ آلمان ۵ ۸۴۳۶
۷ ژاپن ۴ ۷۲۳۶
۸ فرانسه ۳ ۵۷۱۴
۹ انگلستان ۳ ۵۵۳۷
۱۰ روسیه ۳ ۴۸۷۵

مهراد اظهار داشت: سهم سایر کشورهای جهان ۲۰ درصد بوده است.

وی عنوان کرد: عربستان سعودی و ترکیه در بین کشور های اسلامی به ترتیب با تولید ۲هزار و ۸۰۲ مقاله و ۲ هزار و ۲۹۹ مقاله در حوزه فناوری نانو حائز رتبه های۱۶ و ۲۰ جهان هستند.

بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: بعد از ۱۰ کشور نخست تولید کننده مقالات فناوری نانو کشورهای اسپانیا، ایتالیا، استرالیا، کانادا، تایوان، عربستان سعودی، برزیل، سنگاپور و ترکیه قرار دارند.

متوسط استناد به هر مقاله نانو

مهراد اظهار داشت: متوسط استناد به هر مقاله فناوری نانو ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱.۳۴ است. این استناد در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به ترتیب ۴.۶۵، ۸.۲۸، ۹.۹۶ و ۱۲.۵۴ است.

وی تاکید کرد: شاخص h ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی۸۳ گزارش شده است. ایران برای فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۲ میلادی نیز شاخص h  ۹۱، ۹۸، ۱۰۳ و ۱۰۴ را بدست آورده است.

چهره ماندگار علمی کشور افزود: در بخش پتنت عملکرد دانشمندان ایران در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در حوزه فناوری نانو که در اداره پتنت و علایم تجاری آمریکا به ثبت رسیده است برای سال۲۰۱۷ میلادی ۱۳ پتنت، سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰، سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۲ پتنت، سال ۲۰۱۴ میلادی ۸ پتنت وسال ۲۰۱۳ میلادی ۱۱ پتنت بوده است.

مهراد گفت: رتبه  ۱۰ دانشگاه برتر کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی در حوزه فناوری نانو به شرح زیر است:

جدول دانشگاه های برتر در حوزه تولید علم نانو

ردیف دانشگاه تعداد مقاله
۱ آزاد اسلامی ۲۰۲۹
۲ تهران ۶۰۳
۳ صنعتی امیرکبیر ۴۲۵
۴ صنعتی اصفهان ۴۱۳
۵ کاشان ۳۶۴
۶ صنعتی شریف ۳۵۳
۷ تربیت مدرس ۳۴۹
۸ علوم پزشکی تهران ۳۲۰
۹  علم و صنعت ایران ۲۸۴
۱۰ تبریز ۲۷۰
۱۱ فردوسی مشهد ۲۶۸
۱۲ پیام نور

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: