۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۸

نوش‌دارو بعد از شکست طرح تحول سلامت

اجرای پرونده الکترونیک سلامت طبق قانون از وظایف وزارت بهداشت است که تاکنون به نحوی که کارآمد باشد اجرایی نشده است؛ در این راستا سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار عیارآنلاین پیرامون چرایی عدم اجرای پرونده الکترونیک، گفت: پرونده الکترونیک، هزینه‌های نظام سلامت را کاهش می‌دهد و اینکه باید اجرایی شود حرف درستی است!

به گزارش عیارآنلاین طبق قانون یکی از وظایف وزارت بهداشت و درمان در نظام سلامت  اجرای پرونده الکترونیک سلامت است اما متاسفانه علی‌رغم شعارهایی مبنی بر ضرورت اجرای این طرح، هنوز به نحوی که کارآمد باشد اجرا نشده است این درحالیست که هم اکنون با اجرای طرح تحول سلامت، دولت برای تامین هزینه‌های این طرح دچار مشکلات فراوانی است و اجرای پرونده الکترونیک نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های نظام سلامت دارد.

ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های طرح تحول سلامت، دولت را مایل به فروش اوراق قرضه برای کاهش بدهی‌های این طرح کرده است اقدامی که اگرچه به صورت مقطعی بدهی‌های دولت را تا حدودی کاهش می‌دهد اما در موعد سررسید اوراق مذکور، دولت باید این بدهی ها را به علاوه سود آن به صاحبان اوراق پرداخت و میزان بدهی‌اش بیشتر از قبل خواهد شد.

روز سه شنبه نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار عیارآنلاین در مورد چرایی عدم اجرای پرونده الکترونیک  که نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های طرح تحول سلامت دارد گفت: اینکه پرونده الکترونیک هزینه های نظام سلامت را کاهش می‌دهد حرف درستی است و در این راستا طرح تحول سلامت باید با ضابطه اجرا شود.
وی افزود: اگر وظایف قانونی وزارت بهداشت که در قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است اجرا شود، حتما با همین میزان و کیفیت خدمت، هزینه های اضافی کم خواهد شد و مدیریت خوبی شکل خواهد گرفت.

با توجه به صحبت‌های سخنگوی دولت و قانون برنامه ششم توسعه، اجرای پرونده الکترونیک و موارد دیگری چون نظام ارجاع و پزشک خانواده از وظایف اصلی وزارت بهداشت و درمان است که تا کنون اجرا نشده است و عزم و اراده‌ای نیز بعد از گذشت ۵ سال از فعالیت قاضی‌زاده هاشمی در این وزارتخانه دیده نمی‌شود

دلیل اصلی این عدم تحقق را می‌توان در تعارض منافع موجود در نظام سلامت کشور جستجو کرد. بدنه اصلی متولیان سیاست‌گذار و اجرا کننده قوانین در حوزه سلامت، پزشکان هستند که با اجرا شدن این قوانین که کاهش هزینه‌ها در نظام سلامت را در پی دارد متحمل ضرر مالی می‌شوند چراکه منفعت آنان در بالا بودن تعرفه‌ها و عدم کاهش هزینه‌ها است.

انتظار است که در کنار نظارت دقیق مجلس برای اجرایی شدن زیرساخت‌های اساسی نظام سلامت تصمیمی هم برای فراهم کردن بستر شفافیت در این حوزه و حل مشکل تعارض منافع در نظام سلامت گرفته شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: