عضو كميسيون بهداشت:

بر اساس برنامه ششم توسعه باید توانایى مالى بیمه‌شدگان بیمه سلامت با آزمون وسع سنجیده شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى گفت: باید آزمون وسع در بیمه سلامت انجام شود.

به گزارش عیارآنلاین، بهروز بنیادى عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى؛ با اشاره به برخى چالش هاى طرح تحول سلامت به دلیل تخصیص نیافتن منابع گفت: این طرح باید در راستاى قوانینى که در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مصوب شده است حرکت کند تا هزینه هاى حوزه سلامت در کشور کاهش پیدا کند.

وى به برخى راهکارهاى براى مدیریت هزینه ها در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه باید توانایى مالى بیمه شدگان بیمه سلامت با آزمون وسع سنجیده شود و تنها کسانى که توانایى مالى پرداخت حق بیمه ندارند، رایگان تحت پوشش بیمه قرار گیرند و افرادى که توانایى پرداخت حق السهم بیمه را دارند، باید این حق السهم را که معادل ٧ درصد حقوق است به بیمه سلامت پرداخت کنند.

نظام ارجاع و پرونده الکترنیک سلامت به داد طرح تحول می رسد

بنیادى ادامه داد: افزون بر این اجراى نظام ارجاع و سطح بندى خدمات مبتى بر پرونده الکترونیک سلامت و تدوین راهنماهاى بالینى از مواردى هستند که در قانون ششم توسعه براى کاهش هزینه هاى نظام سلامت مصوب شده اند و اگر وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را در این مسیر ادامه دهد بسیارى از مشکلات این طرح برطرف و مطالبات به تدریج از سوى سازمان هاى بیمه گر پرداخت خواهند شد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با اشاره به بازنگرى کتاب تعرفه هاى پزشکى گفت: بازنگرى کتاب تعرفه هاى پزشکى به حل مشکلات کمک شایانى خواهد کرد زیرا بیمه ها بخشى از مشکلات خود را مرتبط با کتاب تعرفه ها مى دانند این در حالى است که تعرفه ها در شوراى عالى بیمه تصویب شده است و سازمان هاى بیمه گر در این شورا نماینده دارند.

 همپوشانی بیمه ای چاره ای برای حل مشکلات سازمان های بیمه گر

نماینده کاشمر در مجلس شوراى اسلامى حذف همپوشانى بیمه اى را در کاهش هزینه ها سازمان هاى بیمه گر موثر دانست و افزود: بر اساس آمار رسمى ۵ میلیون همپوشانى بیمه اى وجود دارد ؛ در واقع ممکن است افرادى به طور همزمان از سه دفترچه بیمه سلامت، تامین اجتماعى و کمیته امداد استفاده کنند و با حذف این همپوشانى هاى بیمه اى به طور قطع بیمه ها و طرح تحول سلامت با چالش هاى کمترى مواجه خواهند بود.

وى با اشاره به عدم تخصیص منابع در نظر گرفته شده به طرح تحول سلامت گفت: وقتى منابع محدود مى شوند یا درآمدها بر اساس پیش بینى ها محقق نمى شود دولت مجبور مى شود که بر اساس اولویت ها بودجه ها را تخصیص دهد و در این زمان است که حوزه سلامت متضرر مى شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: