۳ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۶
عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با عیارآنلاین:

دریافت عوارض از پرمصرف‌ها موجب کاهش مصرف بنزین می‌شود

دریافت عوارض از پرمصرف‌های بنزین از راه‌هایی است که در جهان توانسته به کنترل مصرف آن کمک کند. محمد دهقان عضو کمیسیون تلفیق درباره اهمیت دریافت عوارض از پرمصرف‌ها گفت:راه کنترل قاچاق و کاهش مصرف بنزین این نیست که به یکباره قیمت آن افزایش پیدا کند. معتقیدم باید برای مصارف بالاتر از متوسط جامعه مالیات اخذ شود. به وسیله این مالیات می‌توان مصرف را کنترل کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، دریافت عوارض از پرمصرف‌ها یکی از راه‌هایی است که در جهت پرداخت عادلانه یارانه‌ و همچنین کنترل مصرف بنزین مطرح می‌شود چراکه در حال حاضر یارانه ی حامل های انرژی بین مردم عادلانه توزیع نمی‌شود و پرمصرف‌ها که مربوط به دهک‌های بالای درآمدی هستند، بیشترین استفاده را از یارانه می‌کنند. در راه‌حل دریافت عوارض از پرمصرف‌ها  متناسب با مصرف افراد پرمصرف از آن مالیاتی به صورت پلکانی دریافت شود چراکه در واقع افراد پرمصرف به هر میزان که مصرف‍‌شان افزایش پیدا می‌کند از یارانه اختصاص یافته  در این راه حل یارانه‌ها به شیوه عالانه‌تری به افراد تعلق می‌گیرد. سیاست دریافت عوارض از پرمصرف‌ها در روزهای اخیر توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است.

محمد دهقان در گفتگو با عیارآنلاین درباره دریافت عوارض از پرمصرف‌ها گفت: راه کنترل قاچاق و کاهش مصرف بنزین این نیست که به یکباره قیمت آن افزایش پیدا کند. معتقیدم باید برای مصارف بالاتر از متوسط جامعه مالیات اخذ شود. به وسیله این مالیات می‌توان مصرف را کنترل کنیم. کارتی می شود و کارشناسان می‌توانند سهمیه را روی کارت بانک افراد بزنند. باید به جای داشتن کارت سوخت مبلغ آن روی کارت بانکی تعریف می‌شود. در این طرح مهم درصد مالیات نیست بلکه با این شیوه نظم بخشیدن به مصرف بنزین اهمیت دارد.

وی درباره علت اصلی افزایش مصرف بنزین درسال‌های اخیر گفت: مهمترین ثمره‌ای که کارت سوخت داشته است، کنترل قاچاق بود که مصرف بنزین را به روزی حدود ۶۰ میلیون لیتر رساند. اما در سال‌های اخیر  با حذف کارت سوخت، مصرف بنزین روند روبه رشدی داشته است و  مصرف به بیش از ۸۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که با توجه به تجربه و آماری از گذشته وجود داشته است بخش زیادی از این افزایش مصرف به افزایش قاچاق بنزین مربوط است.

کارت سوخت تجربه موفقی بود

دهقان درباره مفاسدی که پیرامون استفاده از کارت سوخت مطرح می‌شود، گفت: کارت سوخت  تجربه تلخی نبود چراکه با اجرای آن مصرف بنزین از ۸۰ میلیون لیتر در روز به حدود ۶۰ میلیون لیتر رسید و قاچاق آن کنترل شد با وجود این نتیجه این مسئله تجربه موفقی بوده است. برای جلوگیری از قاچاق و ساماندهی مصرف گازوئیل  نیز اجرای مشابه کارت سوخت با عنوان طرح پیمایش گازوئیل آغاز شده است.

این نماینده مجلس پیرامون افزایش تورم در صورت دریافت عوارض از پرمصرف‌هاخاطرنشان کرد: دریافت عوارض از مصارف بالاتر موجب تورم می‌شود اما نکته‌ای هست که این تورم به اندازه‌ای نیست که مردم را دچار مشکل کند. اما در صورتی که قیمت بنزین برای تمامی مصارف ثابت بماند به طور قطع هم مصرف و هم قاچاق آن روند افزایشی خواهد داشت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: