۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۶
نماینده مجلس در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

اجرای پرونده الکترونیک راه کاهش هزینه‌ها در نظام سلامت

دهقان با اشاره به راهکار کاهش هزینه‌ها در حوزه بهداشت و درمان گفت: بخش زیادی از هزینه‌هایی که در حوزه سلامت انجام می‌شود ناشی از عدم شفافیت است و پرونده الکترونیک سلامت ‌می‌تواند شفافیت را در حوزه سلامت ایجاد کند.

محمد دهقان نماینده مردم شهرستان‌های چناران، طرقبه‌ و شاندیز در گفتگو با عیارآنلاین با اشاره به تعارض منافع در نهادهای دولتی گفت: تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی وجود دارد و این باید برچیده شود زیرا  تعارض منافع مانع از حل مشکلات در دستگاه‌ها می‌شود و کسانی که خودشان منفعتی دارند نمی‌توانند تصمیم گیرنده باشند.

وی درخصوص تعارض منافع در نظام سلامت نیز اظهار داشت: متاسفانه این اتفاق در سیستم پزشکی و نظام سلامت ما رخ داده است یعنی کسانی که خودشان سردرمداران حوزه سلامت هستند در بخش خصوصی نیز ذی‌نفع هستند که لازم است دولت و کمیسیون بهداشت به عنوان متولی این مشکل را مرتفع سازند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: طرحی توسط دوستان ما آماده و پیگیری شده و به زودی نهایی می‌شود که هم در حوزه بهداشت و درمان و هم در حوزه واردات و صادرات و صنعت و معدن و کشاورزی کسانی که در معرض برخورداری از رانت هستند خود تصمیم گیرنده نباشند.

دهقان با اشاره به راهکار کاهش هزینه‌ها در حوزه بهداشت و درمان نیز افزود: امروز بخش زیادی از هزینه‌هایی که در حوزه سلامت انجام می‌شود ناشی از عدم شفافیت است و پرونده الکترونیک سلامت ‌می‌تواند شفافیت را در حوزه سلامت ایجاد کند.

وی ادامه داد: برخی پزشکان از دفترچه های درمانی که به مثابه چک‌های سفد امضا هستند سواستفاده می‌کنند و سود هنگفتی از این دفترچه‌ها عایدشان می‌شود که این در اثر عدم شفافیت است.

این نماینده مجلس در انتها افزود: اگر هرفرد یک پرونده الکترونیک داشته باشد هم خود شخص به اوضاع پزشکی خود واقف می شود و هم کسی که اورا معالجه می‌کند به سابقه پزشکی و درمانی او مسلط است و از همه مهم‌تر بر فعالیت پزشکان نیز نظارت می‌شود و راه سواستفاده مالی برخی پزشکان نیز گرفته می شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: