عضو کمیسیون بهداشت:

وزارت بهداشت و بیمه‌ها باید نظارت مناسبی را بر نسخ پزشکی داشته باشند

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس نظارت بر حوزه مصرف دارو را وظیفه وزارت بهداشت دانست و گفت: وزارت بهداشت و بیمه ها باید نظارت مناسبی را بر نسخ پزشکی داشته باشند.

به گزارش عیارآنلاین، اکبر ترکی با بیان اینکه با خرید داروهای خارج از فهرست دارویی کشور پرداختی ها از جیب افزایش می یابد، تصریح کرد: بر اساس ماده ای از برنامه ششم هر دارویی که در طرح ژنریک ایران وجود ندارد بیمه پایه آن پرداخت نمی شود و برای آنکه مردم متضرر نشوند هر سه ماه یک بار باید در فهرست داروهای ژنریک بازنگری شود تا اگر نیاز باشد داروی جدیدی به لیست این داروها افزوده شود بنابراین با خرید داروهای خرید از فهرست از سوی مردم ضرری متوجه بیمه ها و وزارت بهداشت نمی شود بلکه مردم ازجیب پرداخت می کنند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین وزارت بهداشت در برنامه ششم موظف به حمایت از تولید، عرضه، تجویز داروهای ژنریک و همچنین حمایت بیمه ای از این داروها شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر حوزه مصرف دارو وظیفه وزارت بهداشت است، تصریح کرد: وزارت بهداشت و بیمه ها باید نظارت مناسبی را بر نسخ پزشکی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: باید به افرادی که به صورت بی رویه دارو تجویز می کنند تذکرهای لازم داده شده و همچنین کلاس های آموزشی برای آنها برگزار شود.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نظارت ها بر حوزه مصرف دارو باید تشدید شود تا مصرف بی رویه اقلام دارویی در کشور کاهش یابد؛ از سویی اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده نیز در این رابطه می تواند در کاهش هزینه ها کمک کننده باشند البته با اجرای راهنماهای بالینی نیز می توان هزینه ها را در پاراکلنیک ها و بسیاری از آزمایشگاه ها و حتی حوزه دارو نیز کاهش داد.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: