معاون آب‌و‌خاک وزیر جهاد:

رویکرد دولت تدبیر‌ و امید در بخش کشاورزی ارتقای بهره‌وری با افزایش کارآیی مصرف آب است

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت در سال جاری برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف آب در کشور ۳۲هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفت که تاکنون ۱۵هزارمیلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، علیمراد اکبری در حاشیه بازدید از باغ های شهرستان اسدآباد گفت: طرح بهینه سازی مصرف آب امسال ۲۷۲ هزار هکتار طرح در حال اجرا است که ۱۲۲ هزار هکتار به پایان رسیده و مابقی نیز در دست اجراست.

وی رویکرد دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی را ارتقای بهره وری با افزایش کارآیی مصرف آب عنوان کرد و افزود:رفع مشکلات باغداران کشور و افزایش تولید می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات خوب استان همدان در راستای طرح های بهینه سازی مصرف آب اشاره کرد و افزود: همدان در این زمینه رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

اکبری اظهار کرد: بنابر آمارهای موجود امسال ۱۰ هزار هکتار طرح در همدان اجرا شده و ۸۰۰ میلیارد ریال در این رابطه هزینه شده است.

وی به اختصاص یک هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف آب در باغ های همدان اشاره کرد و گفت: از این میزان یک هزار میلیارد ریال برای طرح های آبیاری تحت فشار و مابقی برای تجهیز و نوسازی و قنوات است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: دولت تدبیر و امید سرمایه گذاری های خوبی در بخش آب انجام داده و هیچگونه محدودیت اعتباری برای توسعه روش های مدرن آبیاری وجود ندارد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: