در حکمی از سوی وزیر جهادکشاورزی، علی اسحاقی به سمت رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی منصوب شد

بنا به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،دکتر علی اسحاقی به سمت رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب شد.

به گزارش عیارآنلاین، در بخشی از این حکم آمده است:امیدوارم ضمن تعامل با مراکز پژوهشی،همکاری با شرکت های دانش بنیان برای واگذاری دانش فنی تولید صنعتی،حمایت و پشتیبانی از تولیدات صنعتی واکسن در بخش خصوصی و بکارگیری کلیه ظرفیت های موجود در موسسه در نیل به اهداف گام های موثر بردارید.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: