عضو کمیسیون بهداشت:

معادل سازی بهیار و جایگزین این افراد به عنوان پرستار قانونی نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت:‌ آموزش پرستاری به بهیاران در مراکز درمانی جایگاه پرستاری را تنزل می دهد.

به گزارش عیارآنلاین، محسن علیجانی زمانی درخصوص به کارگیری بهیاران و آموزش پرستاری به آنها درمراکز درمانی، گفت:‌ جذب به صورت بیمارستانی به عنوان پرستارحتی درکنارآموزش های تئوریک دربیمارستان تحت نام پرستار قابل قبول نیست، زیرا ازنظرعلمی جایگاه رشته پرستاری را تنزل داده و این آموزش از استانداردهای علمی برخوردارنیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود:‌ آموزش دربیمارستان به هیچ عنوان جایگزین آموزش آکادمیک دانشگاهی نیست، بنابراین جذب به اسم بهیارمشکلی نداشته و معادل سازی و جایگزین این افراد به عنوان پرستارقانونی نیست؛ البته درکمیسیون بهداشت هم این موضوع مورد مخالفت نمایندگان قرارگرفته است، به طورحتم با این روش نمی توان خلاء کمبود پرستار رامرتفع کرد.

وی بابیان اینکه ادامه اجرای این طرح درمراکز درمانی منجربه بررسی این مسئله درکمیسیون بهداشت می شود، تصریح کرد:‌ این مسئله درصورت اتفاق نظرنمایندگان درکمیسیون مطرح و پیگیری می شود، اما وزارت بهداشت باید طبق استانداردها با سازمان برنامه  و بودجه، کمیسیون بهداشت و دولت رایزنی کرده و برای تعداد کثیری ازپرستاران بیکارمجوزجذب را حداقل براساس کف استانداردها دریافت کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت:‌ اگرمسائل حوزه سلامت به ویژه طرح تحول منطبق برقانون اجرا شود به طورحتم حجم ورود بیماران تخصصی و فوفق تخصصی به مراکز درمانی افزایش پیدانمی  کند که ناچار به جایگزین بهیار به جای پرستارباشیم.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: