طرح اشتغال دولت در بخش کشاورزی اعلام شد:

۱۴هزارنفر در پرورش ماهی در قفس،۳۳هزارنفر در گلخانه و ۲۰هزارنفر در صنایع تبدیلی

دولت در راستای برنامه اشتغال و تولید در سال ۹۷ قرار است هزار نفر در راستای طرح توسعه گلخانه ،۱۴هزار نفر در راستای طرح پرورش ماهی در قفس، ۲۰ هزار نفر در راستای طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ایجاد کند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از برنامه های اشتغالزایی دولت ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی است که در راستای برنامه های تولید و اشتغال در بخش کشاورزی جزئیات برنامه خود برای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را اعلام کرده است.

در راستای این برنامه قرار است ۳۳هزار نفر در راستای طرح توسعه گلخانه ،۱۴هزار نفر در راستای طرح پرورش ماهی در قفس، ۲۰ هزار نفر در راستای طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ایجاد کند.

 

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: