نماینده مجلس: برای ارتقای کمی و کیفی مراکزآموزش‌عالی نیازمند راه‌اندازی شورای هماهنگی آموزش عالی در شهرستان‌ها و مراکز استا‌ن‌ها هستیم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای ارتقای کمی و کیفی مراکز آموزش عالی نیازمند راه اندازی شورای هماهنگی آموزش عالی در شهرستانها و مراکز استانها هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمود صادقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح بازدید کمیسیون آموزش از شهرستان میناب بیان داشت: بیش از ۲۰۰ مدرسه در شهرستان میناب در لیست مدارس تخریبی قرار داشتند که از سال ۸۵ موضوع نوسازی و بازسازی مدارس کشور آغاز شده و به نظر بنده استانداری در وحله اول بودجه ای برای نگهداری این مدارس تخصیص دهد تا پس از تخصیص اعتبار نوسازی این مدارس تخریب و مجددا بازسازی شوند.

وی با بیان اینکه مراکز آموزش عالی در شهرستانهای استان هم همانند سایر نقاط دیگر کشور با مشکل کیفیت آموزشی روبرو بود، عنوان کرد: در شهرستان میناب مراکز آموزش عالی و رشته های تحصیلی همخوانی مناسبی با ظرفیت ها و نیازهای این شهرستان نبود.

صادقی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود تا شورایی همانند شورای آموزش و پرورش در شهرستانها و مراکز استانها با عنوان شورای هماهنگی آموزش عالی و یا هر عنوان دیگر تشکیل و بر وضعیت کمی و کیفی این مراکز نظارت بیشتری شود. همچنین مراکز آموزش عالی متناسب با نیازهای هر شهرستان راه اندازی شود.

وی افزود: در شهرستان میناب رشته های کشاورزی و باغی یکی از نیازها و خواسته های اهالی آن شهرستان بود. همچنین طبق آمار ارائه شده مسئولان محلی آموزش های مهارتی بیشترین استقبال را داشته و خروجی این مراکز سریع تر وارد بازار کار شده اند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهارداشت: احمد مرادی یکی از نمایندگان هرمزگان در مجلس نسبت به توسعه در شرق استان و عدم توجه به خرده فرهنگها، نقش استان در توسعه مکران و محیط زیست ابراز نگرانی کرده است که این نگرانی بجا و قابل تامل است.

وی ابرازداشت: الگوی توسعه پایدار باید از ابتدا در توسعه سواحل مکران مورد توجه قرار بگیرد. بحث عدالت اجتماعی و تاثیرات توسعه صنعتی و نفتی بر محیط زیست منطقه باید مورد توجه مسئولان باشد.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: