بررسی ساختاری حکومت‌های محلی در دنیا/ 4

حکومت محلی توکیو چگونه شکل می‌گیرد؟

در سال ۱۹۴۳ هم‌زمان با ادغام استان و شهر توکیو، شورای شهر توکیو تأسیس شد. این شورا ۱۲۷ عضو دارد که با رأی مستقیم مردم برای ۴سال انتخاب می‌شوند. فرماندار نقش شهردار را نیز بر عهده دارد، دوره خدمت او ۴سال است و مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود. توکیو ۲۳بخش ویژه دارد که هر یک دارای یک شهردار هستند که توسط ساکنان آن منطقه انتخاب می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر الگوها و ساختارهای گوناگون و متفاوتی در مدیریت امور محلی کشورها در حال اجرا است که هرکدام از آن‌ها منبعث از پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگ و آداب‌ورسوم حاکم بر آن کشور است. جهت طراحی الگوی مطلوب مدیریت شهری در ایران، بررسی مدل‌ها و ساختارهای موجود مدیریت شهری در جهان اجتناب‌ناپذیر است. در سلسله یادداشت‌هایی، چگونگی شکل‌گیری و اداره‌ی حکومت‌های محلی در کشورهای مختلف جهان بررسی می‌شود. ازآنجاکه حکومت‌های محلی در تعامل و ارتباط با حکومت ملی کشورها شکل می‌گیرند، ساختار حاکمیتی کشورهای موردبررسی قرار خواهد گرفت. در یادداشت‌های پیشین، به بررسی حکومت محلی پاریس، نیویورک و لندن پرداخته شد؛ در این یادداشت ساختار حکومت ملی ژاپن و حکومت محلی توکیو بررسی خواهد شد.

ویژگی‌های ژاپن

مجمع‌الجزایر ژاپن (به‌ژاپنی نیپون۱ یا نیهون۲) کشوری کاملاً محصورشده در آب است که با مرزهای آبی با کشورهای چین، کره جنوبی، کره شمالی و روسیه همسایه است. این کشور در پایان جنگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراسوی دریایی خود، ازجمله کشور کره از دست داد. وسعت کنونی ژاپن ۳۸۷۰۰۰ کیلومترمربع است. ژاپنی‌ها کشورشان را «نیپون کوکو۳» خطاب می‌کنند که به معنی خاستگاه خورشید است. جمعیت کشور طبق سرشماری سال ۲۰۱۵، ۱۲۷ میلیون نفر و دهمین کشور پرجمعیت دنیا است. بر اساس آخرین سرشماری‌ها ۲۳٪ جمعیت ژاپن را افراد ۶۵ سال و بالاتر تشکیل می‌دهند که این امر موجب شده ژاپن پیرترین ساختار جمعیتی جهان را داشته باشد

تقسیمات کشوری

ژاپن به ۸ ناحیه و ۴۷ استان تقسیم‌شده است. هر یک از استان‌های ژاپن یک بخش اجرایی مستقل در سیستم سیاسی- اجرایی این کشور محسوب می‌شود. در ژاپن ۱۸۰۰ شهر کوچک و بزرگ و روستا وجود دارد. هر شهرداری واجد شورا است.

در فاصله زمانی ۱۹۵۳-۱۹۶۱ شهرها و روستاهای زیادی تحت قانون ارتقای ادغام شهرها و روستاها باهم ادغام شدند. اخیراً دولت مرکزی، مشوق جدیدی برای ادغام دولت‌های محلی وضع کرده تا تمرکززدائی در سطح ملی را افزایش دهد. لذا انتظار می‌رود تعداد شهرداری‌ها بیشتر از گذشته کاهش یابد.

 

حکومت ژاپن

ژاپن یک کشور پادشاهی است که برمبنای قانون اساسی‌اش اداره می‌شود. ازنظر سیاسی امپراتور رهبر این کشور است ولی قدرت اجرایی ندارد.

 • پارلمان

پارلمان ژاپن یا «دایت۴» از دو مجلس تشکیل‌شده است

۱-۱) مجلس نمایندگان: ۴۸۰ عضو دارد که اعضای آن برای ۴ سال انتخاب می‌شوند

۱-۲) مجلس مشاوران: ۲۴۲ عضو دارد که اعضای آن برای ۶ سال انتخاب می‌شوند و هر سه سال نیمی از مشاوران این مجلس بازنشسته می‌شوند.

مجلس ژاپن «دایت» شخصی را به نخست‌وزیری برمی‌گزیند که از پشتیبانی اکثریت در مجلس نمایندگان برخوردار است. نخست‌وزیر وزرای کابینه را منصوب می‌کند که به دایت پاسخگو هستند

 • دولت

دولت نهادی پارلمانی است که از نخست‌وزیر (صدراعظم) و وزرای کابینه تشکیل می‌یابد. نخست‌وزیر از میان نمایندگان مجلس و توسط مجلس انتخاب می‌شود و امپراتور او را منصوب می‌کند. وزرای کابینه نیز توسط نخست‌وزیر منصوب می‌شوند. با این شروط که اکثریت کابینه باید از میان نمایندگان انتخاب شوند ونیز تمامی وزرا باید از بین شهروندان غیرنظامی برگزیده شوند. کابینه باید در مقابل مجلس مسئول باشد. در صورت احراز عدم‌کفایت کابینه در مجلس نمایندگان، یا مجلس نمایندگان منحل می‌گردد و یا اعضای کابینه استعفای دسته‌جمعی می‌دهند.

نخست‌وزیر اختیارات بسیاری نظیر انتصاب وزرای کابینه، اداره جلسات هیئت دولت و نظارت بر کلیه بخش‌های دولت به‌عنوان نماینده دولت و تقدیم طرح به مجلس و غیره را داراست. ونیز بالاترین حق نظارت و هدایت نیروهای دفاع از خود و حق اداره نیروهای پلیس در مواقع اضطراری را دارد. وزرای کابینه توسط نخست‌‌وزیر منصوب می‌شوند و امپراتور آنان را تأیید می‌کند.

 • نظام قضائی

در نظام قضائی ژاپن، رئیس دیوان عالی را نخست‌وزیر معرفی و امپراتور منصوب می‌کند. سایر قضات توسط دولت منصوب می‌شوند. قضات دیوان عالی پس از انتصاب، در اولین انتخابات مجلس نمایندگان و نیز هر ۱۰ سال یک‌بار در انتخابات مجلس نمایندگان بارأی ملت موردسنجش قرار می‌گیرند. بازنشستگی قضات سن ۷۰ سالگی است.

قضات سایر دادگاه‌ها دوران مسئولیت ۱۰ ساله دارند و پس‌ازآن می‌توانند مجدداً منصوب شوند. دادگاه‌های ژاپن از دیوان عالی و دادگاه‌های تالی تشکیل یافته‌اند. دادگاه‌های تالی خود متشکل از دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های بدوی و دادگاه‌ عالی مالکیت فکری هستند.

توکیو

در ژاپن، از سال ۱۹۴۳ میلادی، شهر و استان توکیو با یکدیگر ادغام شدند. در توکیو که قریب به ۱۳ میلیون نفر جمعیت دارد برای اینکه یک منطقه‌ی شهری واجد شرایط شهرداری شود باید حداقل ۳۰۰۰۰ نفر سکنه داشته باشد. در توکیو هر یک از مناطق شهری واحدهای خودمختاری هستند که به‌طور مستقل از قلمروی حکومتی بزرگ‌تری که در آن قرارگرفته‌اند اداره می‌شوند.

توکیو به سه بخش منطقه ویژه توکیو۵، منطقه تاما۶ و جزایر توکیو۷ تقسیم‌شده است.

بخش‌های ویژه توکیو

بخش‌های ویژه توکیو که شامل ۲۳ بخش بوده و در نیمه شرقی شهر واقع‌شده‌اند، مناطقی هستند که در کنار هم هسته‌ی اصلی و پرجمعیت‌ترین قسمت استان توکیو، یعنی کلان‌شهر توکیو را می‌سازند.

منطقه تاما

به ۳ بخش فرعی منطقه تامای غربی، تامای شمالی و تامای جنوبی تقسیم می‌شود و درمجموع شامل ۳۰ بخش است

جزایر توکیو

شامل دودسته:

۱) جزایر ایزو۸ شامل ۱۰۰جزیره

۲) جزایر اوگاساوارا۹ شامل ۳۰ جزیره

است. این جزایر عموماً غیرمسکونی‌اند. در ۹ جزیره‌ی مهم آن تشکیلات اداری و شهری وجود دارد و جزایر کوچک‌تر اطراف، بخشی از این جزایر اصلی شمرده می‌شوند.

آنچه به‌عنوان کلان‌شهر توکیو شناخته می‌شود بخش‌های ویژه توکیو هستند که شامل ۲۳ منطقه می‌شوند. هریک از مناطق ۲۳ گانه، دارای شهردار و شورای شهر انتخابی خود هستند.

شورای شهر توکیو نیز ۱۲۷ عضو دارد که بارأی مستقیم مردم برای ۴ سال انتخاب می‌شوند.

مدیریت شهری توکیو

ارگان قانون‌گذاری

ارگان قانون‌گذاری دولت کلان‌شهر توکیو را شورای شهر می‌نامند. در سال ۱۹۴۳ هم‌زمان با ادغام استان و شهر توکیو تأسیس شد. این شورا ۱۲۷ عضو دارد که بارأی مستقیم مردم برای ۴ سال انتخاب می‌شوند. رئیس شورا از بین اعضای آن انتخاب می‌شود و نشست‌های آن را مدیریت می‌کند. شورا می‌تواند بارأی دوسوم اعضای خود به فرماندار رأی عدم اعتماد بدهد و او را برکنار کند.

ارگان اجرایی

در توکیو چون استان و شهر باهم ادغام‌شده‌اند فرماندار نقش شهردار را نیز بر عهده دارد و نماینده کلان‌شهر توکیو در سطح ملی است. دوره خدمت شهردار ۴ سال است و مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود توکیو ۲۳ بخش ویژه دارد که هر یک دارای یک مدیر ارشد به‌عنوان شهردار هستند که توسط ساکنان آن منطقه انتخاب می‌شود.

فرماندار چند معاون دارد که نمایندگان رسمی وی هستند. در صورت لزوم فرماندار حق منحل کردن شورا و فراخوان انتخابات جدید را دارد. مسئولیت تمام مأموران دولت محلی با فرماندار است. فرماندار می‌تواند با لوایح مخالفت کند و آن‌ها را رد کند، ولی اگر دوسوم اعضای شورا نظر فرماندار را نپذیرند نظر وی رد می‌شود

حدود اختیار فرماندار شامل پیشنهاد قوانین، ارائه طرح بودجه محلی برای تصویب شورا، وضع و جمع‌آوری مالیات‌ها با تصویب شورا، نظارت بر تنظیم حساب‌ها و تسلیم دفاتر آن‌ها به شورا است.

در توکیو نیز مدل شهردار-شورای شهر بر نظام مدیریت شهری حاکم است. نکته‌ی حائز اهمیت، آن است که شهر و استان توکیو باهم ادغام‌شده و امور مرتبط با مدیریت این کلان‌شهر را تسهیل نموده‌اند. همچنین شهردار، دارای اختیارات بالایی بوده و توانایی وتوی مصوبات شورا و نیز انحلال آن را دارد، امری که در نظام حکومت ملی ژاپن نیز وجود داشته و نخست‌وزیر قدرت وتوی مصوبات پارلمان و نیز انحلال آن را دارا است.

 

 • Nippon
 • Nihon
 • Nippon coco
 • Diet
 • Special wards
 • Tama Area
 • Islands
 • Izu Islands
 • Ogasawara Islands

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: